Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adam Asnyk „Daremne żale” - interpretacja i analiza utworu

Wiersz „Daremne żale” Adama Asnyka pochodzi ze zbioru „Album pieśni”, który ukazał się w latach 70-tych XIX wieku, a więc w epoce pozytywizmu. Epoka ta zrywała z romantyczną koncepcją sztuki i artysty, postulując skierowanie uwagi twórczej jednostki na problem rozwoju literatury, a za jej pośrednictwem - całego społeczeństwa. Taka koncepcja legła u podstaw wezwania, jakie Asnyk kieruje w swoim utworze do przedstawicieli starszego pokolenia.

„Daremne żale” zostały skonstruowane w formie liryki apelu, w której podmiot liryczny występuje w charakterze egzaltowanego mówcy. Jego wypowiedź została skomponowana w zgodzie z założeniami tradycyjnej retoryki, odwołując się dzięki temu do oświeceniowych wzorców literatury jasnej, przejrzystej i zaangażowanej w kształtowanie społecznej świadomości. Wiersz składa się z czterech regularnych strof, z których trzy pierwsze w obrazowy sposób naświetlają rozpatrywany tutaj problem zapatrzenia w przeszłość, które uniemożliwia twórcze kształtowanie przeszłości. W pierwszej, pełniącej rolę prologu strofie, podmiot liryczny formułuje kluczowe dla całego utworu stwierdzenie:
„Daremne żale - próżny trud,
Bezsilne złorzeczenia!

Podobne wypracowania