Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jan Twardowski - biografia, wiersze. Ogólna charakterystyka twórczości

Jan Twardowski, twórczość, poezja, życiorys

Jan Twardowski urodził się 1. czerwca 1915 roku w Warszawie. Tam też rozpoczął swoją edukację w gimnazjum im. Tadeusza Czackiego. W okresie szkolnym pełnił funkcję redaktora działu literackiego w międzyszkolnym piśmie „Kuźnia Młodych”. To właśnie na jego łamach zadebiutował, zamieszczając w nim swoje utwory poetyckie oraz prozatorskie, w których odnaleźć można inspiracje grupą Skamander i Józefem Czechowiczem. Rok po maturze, którą poeta zdał w roku 1936, ukazał się pierwszy tom jego poezji, pt.: „Powrót Andersena” (40 egzemplarzy nakładu). Twardowski rozpoczął również studia na Uniwersytecie Warszawskim, na filologii polskiej, które ukończył w roku 1947.

Wspaniały poeta i pisarz zasłużył się dla kraju biorąc udział w walkach podczas II wojny światowej, a także w powstaniu warszawskim. W roku 1945 Twardowski wstąpił do tajnego seminarium duchownego, święcenia kapłańskie przyjął 4. lipca 1948 roku. Jako młody ksiądz uczył religii w szkole specjalnej w Żbikowie. Dzieci były szczególnie bliskie sercu księdza, to właśnie dla nich głosił kazania w kościele Sióstr Wizytek. Najmłodszym zadedykował także „Zeszyt w kratkę” i „Patyki i patyczki”. Nie były to jednak jedyne przejawy aktywności twórczej poety. Od roku 1945 publikował on bowiem swoje utwory w „Tygodniku Powszechnym”. Twórczość księdza Twardowskiego zdobyła uznanie, co zaowocowało przyznaniem wielu prestiżowych nagród literackich, np. PEN Clubu (za całokształt twórczości poety), IKARA czy TOTUS.

Twardowski zmarł 18. stycznia 2006 w Warszawie, jego ciało spoczywa w krypcie dla zasłużonych, w Świątyni Opatrzności Bożej.

Ksiądz Twardowski nie kreował się na poetę, który swoją twórczością pragnie zaskarbić sobie przychylność innych twórców czy czytelników. Jego poezja broniła, i broni się, sama. W jego utworach widzimy raczej księdza niż twórcę, ale przede wszystkim spotykamy człowieka –  osobę prostą, która pragnie pokazać nam świat przysłonięty współczesnością, zabieganiem, „hałasem dnia codziennego”. Zwierza nam się ze swoich osobistych, a wręcz intymnych, refleksji na temat świata, Boga, miłości, ale też przemijania i śmierci. Tak często występujące w wierszach Twardowskiego paradoksy stanowią odzwierciedlenie ludzkiego życia targanego sprzecznościami, zafałszowanymi obrazami świata. Autor stara się pomóc nam powrócić do uczuć czystych i podstawowych, stanowiących trzon naszego życia społecznego i emocjonalnego. Dlatego też motywy, którymi Twardowski się posługuje, są proste i jasne.

Jednym z głównych tematów poruszanym w wierszach księdza Twardowskiego jest Bóg. Jego postrzeganie oraz poszukiwanie bliskie jest filozofii świętego Tomasza z Akwinu. Autor uważa, że można poznać Stwórcę, ale nie można zgłębić jego natury. W swoich utworach Twardowski nie stara się przybliżyć czytelnikowi abstrakcyjnego bytu. Przedstawia Boga raczej jako takiego, który rozumie ludzkie słabości i otwiera drogi do Jego poznania. To, czy się to uda, zależy już od danego człowieka.

Również Jezus Chrystus zajmuje w twórczości kapłana ważne miejsce. Zazwyczaj jest przedstawiany jako człowiek cierpiący, skromny – osoba, która niesprawiedliwie doznała upokorzeń, ale wybaczyła. Nie jest to postać heroiczna, nieludzka. Twardowski ukazuje nam niejednokrotnie Syna Bożego jako tego, który zwątpił na krzyżu.

Innym motywem, który możemy wyodrębnić w utworach księdza Jana, jest Matka Boska. Również w tym względzie poeta postarał się, aby nie była Ona jedynie „świętą ikoną”. W swoich wierszach Maria kreowana jest na matkę człowieka. Rozumie jego słabości, niesie pomoc, pociesza.

Człowieka autor przedstawia z kolei w sposób niezwykle złożony. Nie odziera go z jego słabości, zwątpienia, cierpienia czy śmierci. Stara się ukazać jego stosunek do Boga, bliźnich i do świata. Wiele miejsca poeta poświęca zagadnieniom wiary i miłości. Zaskakujące jest, że brak wiary nie jest jednoznacznie potępiany, a nawet niekiedy potrzebny, aby zyskać nowe spojrzenie na swój stosunek do religii. Jeśli chodzi o miłość, to najważniejszą i najpiękniejszą według Twardowskiego jest miłość do Boga. Jednakże miłość ludzka ma równie wielkie znaczenie w naszym życiu. Widać to zwłaszcza w wierszach, paradoksalnie, mówiących o jej braku.

W ogromnym, poetyckim dorobku poety znalazły się takie tomy poezji, jak np..: „Powrót Andersena”, „Wiersze”, „Znaki ufności” czy „Rachunek dla dorosłego”. Nie oznacza to, że liryka była jedyną formą, którą posługiwał się ksiądz Twardowski. Jest on również autorem prozy, np. „Zeszytów w kratkę”, a także licznych homilii, felietonów, rozważań („Dzieci na drodze krzyżowej”), opowiadań („Kasztan dla milionera”) oraz anegdot („Niecodziennik”). O popularności twórczości Jana Twardowskiego świadczy fakt, że jego dzieła tłumaczone są na wiele języków, tj. angielski, niemiecki, francuski, ale również albański, hebrajski czy węgierski oraz wiele innych.

Twardowski nie jest moralizatorem, ale nauczycielem, który podaje nam do ponownego przemyślenia kwestie wiary, Boga i miłości.

Podobne wypracowania do Jan Twardowski - biografia, wiersze. Ogólna charakterystyka twórczości