Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Martyrologia narodu polskiego w oparciu o III część „Dziadów” Adama Mickiewicza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ukazanie sytuacji polskiego narodu pod zaborem rosyjskim stanowi jeden z głównych tematów utworu. Obrazy męczeństwa rodaków przewijają się nieustannie w treści dramatu. Mickiewicz stara się ukazać cierpienie swego narodu, a także nadać tej męce należytą wartość. Rozważania nad celem i sensem męczeństwa Polaków prowadzą go do stworzenia idei mesjanizmu narodu polskiego.

Już w przedmowie autor poświęca swoje dzieło „narodowej sprawy męczennikom”. Dedykacja utworu Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi i Feliksowi Kułakowskiemu, a więc filomatom, którzy zostali zesłani w głąb Rosji za swe patriotyczne przekonania, określa wymowę dramatu. Przedmowa, napisana prozą, jest przywołaniem faktów z najnowszej historii Polski i Litwy.

Poeta ukazuje sytuację społeczeństwa prześladowanego przez zaborcę. Zamykanie szkół, zsyłanie na Syberię, bezprawne aresztowania – to działania wymierzone przeciwko dzieciom i młodzieży. Szczególną aktywnością i okrucieństwem w tym względzie wykazał się Nowosilcow, jeden z bohaterów dramatu. Prześladowanie całego narodu, cierpienie niewinnych, zostają porównane do sytuacji pierwszych chrześcijan, prześladowanych za wiarę.

Konkretne przykłady...

Podobne wypracowania