Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Juliusz Słowacki „Hymn” - środki stylistyczne w wierszu i ich funkcja. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Hymn - Smutno mi, Boże” jest jednym z najbardziej nastrojowych wierszy Juliusza Słowackiego. Poeta tworzy w nim szczególnie tkliwą i poruszającą atmosferę. Przyjrzyjmy się, jakich używa w tym celu środków stylistycznych.

Utwór rozpoczyna się apostrofą do Boga, co sugeruje polemiczny charakter utworu. Wszak człowiek sprzecza się ze Stwórcą tylko wtedy, kiedy ma odmienną wizję. Podkreśleniem tego jest fraza refrenu: „Smutno mi, Boże”. W ten sposób pokazane zostają nie tylko uczucia, ale także niezgoda podmiotu lirycznego na sytuację, która bezpośrednio go dotyka.

Bardzo ważną rolę w wierszu pełnią epitety. Używane są one z wielkim rozmachem, co owocuje wspaniałym kształtem i wizerunkiem świata przedstawionego. Naszym oczom ukazuje się obraz „tęczy blasków promienistych”, „lazurowych wód”, „gwiazd ognistych” i „nowych zórz”. Wizja ta zostaje skontrastowana z ziemiami Polski, do których podmiot liryczny gorąco tęskni. Opisane są one jako „polskie ugory”. Epitety oddają także w pewnym stopniu emocje ja mówiącego, które dla obcych ludzi ma „twarz jednakową - ciszę błękitu”.

Niezwykle...

Podobne wypracowania