Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Antyk - ogólna charakterystyka epoki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Antyk (z łac. antiquus - dawny) to epoka, która trwała od ok. II tysiąclecia p.n.e. do V wieku n.e. Mimo tak ogromnej rozpiętości czasowej, do dzisiaj zachowała się jedynie jej niewielka spuścizna. Wielka część dzieł przepadła gdzieś w mrokach historii.

Kultura antyczna to jeden z fundamentów, na których budowana była cywilizacja europejska. Jej najwspanialsze okresy to czas rozkwitu Grecji oraz okres świetności Imperium Rzymskiego. To właśnie te dwa okresy najmocniej odcisnęły się na sposobie postrzegania antyku w dzisiejszym świecie.

Kultura grecka rozwijała się w okresie od ok. XIIw.p.n.e. do Iw.n.e., kiedy ziemie należące do Grecji zostały podbite przez Rzymian. Spuścizna kulturowa tego okresu jest olbrzymia. Odbyła się pierwsza olimpiada, wprowadzono pierwsze szkoły, narodziła się demokracja. Jeśli chodzi o literaturę, to za największe dokonanie starożytnych Greków uznawane są „Iliada” i „Odyseja”. Legendy przypisują ich autorstwo Homerowi, jednak badacze nie są do końca pewni. Obydwa te utwory są napisane wspaniałym stylem, obfitują w liczne detale, przedstawione w bardzo dokładny i barwny sposób. To z nich wywodzi się „porównanie homeryckie”, czyli takie zestawienie dwóch...

Podobne wypracowania