Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego jako dramat klasyczny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Odrodzenie kultury starożytnej w XVI w. dotyczyło także powrotu do antycznych form literackich. Tragedia grecka była jedną z najwyżej cenionych form wypowiedzi artystycznej czasów starożytnych. Do tych ideałów sięga Kochanowski, pisząc pierwszą polską tragedię, „Odprawę posłów greckich”. Tragediopisarze antyczni przywiązywali duże znacznie do samej formy dramatu. Sposób prowadzenia akcji, temat, wypowiedzi aktorów, wszystko to zmierzało do wywołania u odbiorców katharsis. Tragedia, jako gatunek wysoki, podporządkowana była zasadzie decorum, a więc odpowiedniości formy do treści. I tak na przykład na scenie nie mogli się pojawić bohaterowie niskiego pochodzenia, elementy komediowe, a nawet język prozatorski. Drugą ważną zasadą, warunkującą budowę utworu, była reguła mimesis, a więc naśladowania rzeczywistości. Zdarzenia musiały być prawdopodobne. Bieg akcji wykluczał na przykład bezpośrednią interwencję sił nadprzyrodzonych. Akcja musiała się toczyć w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a sceneria odpowiadać miejscu akcji.

Kochanowski podporządkowuje się większości zaleceń twórców antycznych. Przestrzega reguł organizacji akcji, sprowadzając ją do jednego wątku, konsekwentnie rozwijanego aż do punktu kulminacyjnego....

Podobne wypracowania