Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jak napisać charakterystykę postaci? Przykład charakterystyki

Charakterystyka jest formą wypowiedzi, która w szczegółowy sposób opisuje daną postać. Można prezentować charakterystykę postaci rzeczywistej lub fikcyjnej. Pisząc charakterystykę należy trzymać się pewnego ustalonego porządku. Otóż w pierwszym akapicie przedstawiamy postać. Podajemy wtedy jej imię, nazwisko, wiek, zawód, jeżeli jest to istotne to także miejsce zamieszkania czy stan cywilny. Kolejny akapit poświęcamy na wygląd zewnętrzny opisywanej postaci. Przedostatni akapit powinien zawierać cechy charakteru postaci, cechy usposobienia, intelektu, wyznawane wartości oraz stosunek do innych osób. Ostatni akapit może zawierać ocenę postaci, którą opisujemy. To znaczy, czy dana postać się nam podoba, czy można ją podać jako wzór do naśladowania, czy chcielibyśmy ją spotkać, poznać bliżej, za co ją podziwiasz albo nienawidzisz. 

Charakterystyka Zagłoby.

Jan Onufry Zagłoba jest bohaterem wszystkich części Trylogii Henryka Sienkiewicza. Co prawda w ,,Potopie” jest on już człowiekiem wiekowym,  nie brakuje mu jednak krzepy i energii młodzieńca. Zagłoba jest postacią bardzo charakterystyczną. Jest gruby, wielki jak tur, ma szerokie ramiona, czerwoną twarz oraz białą brodę. Ponadto jedno oko ma pokryte bielmem a przez czoło przecina mu wielka, szeroka blizna, która odsłania kości czaszki. Bohater jest typowym reprezentantem szlacheckiego sarmatyzmu. Cechuje go buńczuczność, pieniactwo oraz skłonność do pijaństwa. Uwielbia koncentrować na sobie uwagę, często krzykiem przekonywał ludzi do swoich racji, rzadko stosował konkretne argumenty. Jako jedyny miał odwagę, by nazwać Janusza Radziwiłła zdrajcą, ogłosił to podczas uczty kiejdańskiej. Sienkiewicz kreśląc postać Onufrego Zagłoby korzystał z pewnych pierwowzorów w rzeczywistości. Między innymi wzorem bohatera miał być teść  pisarza, Kazimierz Stetkiewicz oraz autor pamiętników, Jan Chryzostom Pasek. 

Jan Onufry Zagłoba niesie w sobie wiele pokładów komizmu. Poczynając od opowiadanych prze niego historyjek i anegdot, na zabawnych sytuacjach i fortelach kończąc. Śmiało można Zagłobę określić mianem megalomana i konfabulanta. Zawsze bowiem przedstawia taką wersję wydarzeń, która jest najkorzystniejsza, najbarwniejsza i przedstawia go w jak najlepszym świetle, głównie jako bohatera. Opowiadając podkreśla i wyolbrzymia swoje zasługi i czyny, które niejednokrotnie nie należały do niego. Nie krępuje się jednak przypisywać sobie czyjeś zasługi, nawet w obecności tej osoby. Jako żołnierz Zagłoba jest bardzo ostrożny i zachowawczy, czasami nawet lekko tchórzliwym. Jednak kiedy jakiś jego przyjaciel czy osoba bliska znajdą się a tarapatach i potrzebują pomocy, bohater wykazuje się niesamowitą wręcz odwagą i konsekwencją w ukaraniu przeciwnika. Jest ponadto zdania, iż najlepszą bronią jest ludzki rozum i, trzymając się tego stwierdzenia, używa go często wymyślając fortele, które z reguły kończą się sukcesem. Wspaniale o Janie Onufrym Zagłobie wyraził się sam Wołodyjowski:

,,Zadziwiająca to jest rzecz w istocie – że nie masz na świecie takowych terminów, z których by ten człowiek nie potrafił się salwować. Gdzie męstwem i siłą nie poradzi, tam się fortelem wykręci. Inni fantazję tracą, gdy im śmierć nad szyją zawiśnie, albo polecają się Bogu czekając, co się stanie; a on zaraz zaczyna głową pracować i zawsze coś wymyśli. Mężny on w potrzebie bywa jako Achilles, ale woli Ulissesa iść śladem (…)”. 

Myślę, że Jan Onufry Zagłoba, pomimo pieniactwa, buńczuczności, zbytniej pewności siebie oraz skłonnościom do naginania prawdy, jest bohaterem pozytywnym i godnym do naśladowania w pewnych aspektach, takich jak wierność przyjaźni oraz talentem do wymyślania forteli, których odmówić mu z całą pewnością nie można. 

Charakterystyka postaci powinna zawierać:

1.portret prezentowanej postaci, który obejmuje wygląd zewnętrzny oraz ogólne wrażenie

2.usposobienie bohatera

3.cechy umysłu

4.charakter, który obejmuje stosunek do innych ludzi, do otaczających postać przedmiotów, do przyrody oraz stosunek do samego siebie

5. nasza ocena opisywanej postaci

Podobne wypracowania do Jak napisać charakterystykę postaci? Przykład charakterystyki