Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Filozofia renesansu zawarta w pieśniach Jana Kochanowskiego - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Twórczość Jana Kochanowskiego jest najwybitniejszym przejawem polskiej poezji renesansowej. Był człowiekiem wykształconym, światłym, obdarzonym poetyckim talentem. Dlatego też zawarł w swoich utworach obraz szesnastowiecznych poglądów. Filozofia odrodzenia opierała się przede wszystkim na dorobku antyku. Na nowo odkrywano dzieła starożytnych myślicieli i adaptowano ich prace do współczesnych wymagań. Dlatego charakterystyczne dla renesansu jest łączenie myśli starożytnej i światopoglądu chrześcijańskiego. Na tej bazie rodził się nowy nurt - humanizm. Zebrane w dwóch tomach „Pieśni” są tego doskonałym przykładem.

Kochanowski propagował przede wszystkim filozofię stoicką i epikurejską. Stoicyzm to dążenie do szczęścia doczesnego drogą wewnętrznej dyscypliny. Za twórcę tego systemu uważa się Zenona z Kition, żyjącego w III wieku p.n.e. Postawa stoicka wymaga życia w zgodzie z naturalną koleją rzeczy, wypełniania swoich obowiązków wynikających z roli rodzinnej i społecznej oraz dystansowania się emocjonalnego od wszelkich zdarzeń. Szczęście stoika to stateczny spokój wewnętrzny, dający poczucie szczęścia i zwycięstwa nad zmiennym losem. Z założenia jest to pogląd materialistyczny, odnoszący się wyłącznie do życia...

Podobne wypracowania