Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Arystoteles - charakterystyka postaci i poglądów

Arystoteles to jeden z największych i najbardziej znanych filozofów greckich. Stworzył swój własny system filozoficzny, który inspiruje badaczy do dziś.

Filozof urodził się w 384 r. p.n.e., a zmarł w 322 r. p.n.e. Urodził się w mieście Stagira. Kiedy miał siedemnaście lat, został wysłany do Aten, żeby zdobyć wykształcenie w Akademii Platońskiej. Przez dwadzieścia lat przebywał w szkole najpierw jako uczeń, potem wykładowca. Sam otworzył własną szkołę, zwaną Liceum. Arystoteles zajmował się wieloma dziedzinami wiedzy, takimi jak astronomia, biologia, fizyka i logika. Jednak przede wszystkim interesował się filozofią.

Pozostawił po sobie ogromny dorobek. Znane są jego badania i poglądy. Filozof jako pierwszy uporządkował wiedzę naukową, dzieląc ją na dziedziny. Były to logika, zajmująca się nauką ogólną oraz metafizyka, dotycząca wiedzy o bycie ludzkim. Pierwsza z nauk opierała się na rozumie i uczyła, jak posługiwać się pojęciami. Natomiast druga zajmowała się duchowym aspektem życia.

Wiele uwagi Arystoteles poświęcił przyrodzie. Uważał, że w jej skład wchodzą czynniki jakościowe, takie jak substancja, forma, energia i cel. Według niego człowiek postrzegał naturę poprzez zmysły, bo tylko one pozwoliły mu na jej poznanie. Planetę Ziemię uznał za nieruchomą. Twierdził, że jest ona środkiem wszechświata, a inne planety krążą wokół niej. Świat miał istnieć wiecznie i być doskonały. Zbudowany z materii był nieruchomy i niezmienny.

Jako filozof zajmował się także sprawami człowieka i jego duszy. Twierdził, że istnieją trzy jej rodzaje. Dzięki duszy roślinnej ożywa się i rośnie, dzięki zwierzęcej zaczyna się postrzegać świat zmysłowo, natomiast dusza myśląca daje umiejętność myślenia, ponieważ wyposaża w rozum. Dusza ta była zarezerwowana jedynie dla ludzi.

Arystoteles interesował się też problemami państwa i społeczeństwa. Twierdził, że ustrój należy dostosować do ludzi, bo każdy przypadek jest inny. Lepiej funkcjonujące ludy mogą korzystać z ustroju demokracji, a te wymagające więcej pracy powinny zadowolić się monarchią. Potępił niewolnictwo, ponieważ uważał, że wszyscy obywatele są równi i zasługują na dobre traktowanie.

Filozof napisał wiele dzieł, które możemy poznawać do dziś. Do najważniejszych należą: „O duszy”, „Poetyka”, „Organon”.

Arystoteles jest jednym z najważniejszych myślicieli w historii świata. Współcześni filozofowie opierają się na jego poglądach i badaniach. Można powiedzieć, że stworzył podstawy wielu dziedzin filozoficznych. Jego zainteresowania były obszerne, dlatego pozostawił po sobie wspaniały dorobek.

Podobne wypracowania do Arystoteles - charakterystyka postaci i poglądów