Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Tadeusz Różewicz „List do Ludożerców” jako liryka inwokacyjna (liryka apelu). Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„List do Ludożerców” jest przykładem liryki apelu, inaczej nazywanej też liryką inwokacyjną. Jej cechą charakterystyczną jest relacja między podmiotem lirycznym a odbiorcą. Podmiot liryczny wysuwa się tutaj na pozycję dominującą, przekazując jakąś doniosłą treść. Utwory takie często mają wymowę moralną lub patriotyczną. Podmiot liryczny, zwracając się bezpośrednio do odbiorcy, stara się wywrzeć na niego wpływ, zmienić jego zachowania, postawy czy poglądy.

Taki właśnie cel przyświeca autorowi wiersza „List do Ludożerców”. Już pierwszy wers określa relację podmiot liryczny – odbiorca. „kochani ludożercy” to zwrot bezpośredni, skierowany, jak się potem okazuje do wszystkich. Ludożerca z wiersza to każdy człowiek, który zachowuje się samolubnie, dba o siebie, nie zważając na dobro innych. Różewicz przywołuje różne przykłady takich zachowań z dnia codziennego. Ludożercy „patrzą na siebie wilkiem”, rozpychają się, zajmując więcej miejsca niż potrzebują, kupują też więcej niż jest im potrzebne, żeby mieć na zapas, żeby dla nich nie zabrakło. Zupełnie nie przejmując się tym, że kiedy oni będą mieli nadmiar, komuś innemu da się odczuć brak. Ludożercy z wiersza Różewicza nie zjadają się...

Podobne wypracowania