Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jak literatura pozytywistyczna przedstawiała niedolę chłopa i nędzę wsi polskiej w XIX wieku? Odwołaj się do utworu „Placówka” i innych lektur pozytywistycznych

Polscy pozytywiści w swoich utworach często odnosili się do motywu wsi. Polska wieś, jej mieszkańcy oraz życie były ukazywane w sposób naturalistyczny i realistyczny. Na życie mieszkańców wsi ogromny wpływ miała otaczająca ich przyroda, zmienność pór roku, a sami chłopi przedstawiani byli jako ludzie prości i zacofani. Pisarze, tacy jak Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa czy Henryk Sienkiewicz podejmowali się polemiki głównych haseł pozytywistycznych, jak praca u podstaw i praca organiczna z problemami polskiej wsi. W wielu utworach zauważamy obecności etosu i sakralizacji pracy wśród chłopów.

Bolesław Prus w powieści „Placówka” przestawił pesymistyczny obraz polskiej wsi w II połowie XIX wieku. Mała wieś i jej mieszkańcy byli całkowicie odizolowani od świata. Ziemianie nie interesowali się losem chłopów. W utworze nie pojawia się żaden wątek mówiący o pracy bogatszych ludzi na rzecz ludu i z ludem. Chłopi byli pozostawieni sami sobie, żyli często w nieludzkich warunkach. Mieli małe ziemie, których plony nie wystarczały na wyżywienie całych wieloosobowych rodzin. Borykali się z chorobami fizycznymi i umysłowymi, patologiami, alkoholizmem. Nie dbali o swoją higienę osobistą. Byli zacofani i ciemni....

Podobne wypracowania