Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Biblia, Pismo Święte - co to jest Pismo Święte? Autorzy, podział, definicja. Powstanie Biblii - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pismo Święte jest zbiorem ksiąg napisanych przez ludzi, których do takiego działania natchnął Bóg. Biblia (słowo to pochodzi od greckiego „biblion” – zwój papirusu, księga) jest dziełem posiadającym wielkie znaczenie dla światowych religii. Jej kanon w chrześcijaństwie składa się ze Starego i Nowego Testamentu, natomiast wyznawcy judaizmu uznają tylko Stary Testament (Biblię Hebrajską określa się mianem Tanachu).

Historia powstawania Biblii jest kwestią niezwykle problematyczną. Proces ten przebiegał w sposób złożony i wieloetapowy. Tradycja przyjmuje jednak, iż każda z ksiąg swą ostateczną formę zawdzięcza autorowi. Badacze mają inny pogląd na ten fakt i podkreślają, że teksty przechodziły wielokrotnie modyfikacje podczas kolejnych tłumaczeń i ponownych zapisów.

Jeśli chodzi o czas powstawania Biblii, to był on rozciągnięty na wiele stuleci. Pierwsze księgi Starego Testamentu spisywano już w X w. p.n.e. (np. Księga Wyjścia), natomiast najmłodsze datowane są na okres ok. II lub I w. p.n.e. (np. Księga Daniela). Księgi Nowego Testamentu powstały najprawdopodobniej w I stuleciu naszej ery. Za najwcześniejsze z nich uważane są lisy św. Pawła z Tarsu, a miano najpóźniejszej należy do Apokalipsy św. Jana (najprawdopodobniej...

Podobne wypracowania