Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Biblia - Stary Testament - księgi, czas powstania, opis. Stary Testament - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stary Testament to pierwsza część chrześcijańskiego Pisma Świętego oraz ogół świętych ksiąg (z wyłączeniem tekstów deuterokanonicznych) judaizmu, który nazywany jest także Tanach. W katolicyzmie liczba ksiąg składających się na Stary Testament wynosi 46, natomiast w judaizmie i protestantyzmie jest ich 39, gdyż do kanonu nie zalicza się wspominanych wcześniej ksiąg deuterokanonicznych.

Sama nazwa Stary Testament pochodzi od św. Pawła z Tarsu, który nadał taką nazwę wszystkim prawdom objawionym przez Boga ludziom przed narodzeniem Chrystusa. Natomiast księgi spisane pod natchnieniem Ducha Świętego po wypełnieniu się słów proroków zyskały miano Nowego Testamentu.

Księgi Starego Testamentu powstawały na przestrzeni wieków. Rozpiętość czasowa tego procesu umieszczana jest w przedziale między XII stuleciem przed naszą erą do I wieku przed narodzeniem Chrystusa. Większość tekstów powstało w języku hebrajskim, nieco mniej w aramejskim, a szczątkowe fragmenty spisane zostały w grece (głównie te najmłodsze). Za najstarsze teksty uznaje się fragment Księgi Sędziów (Pieśń Debory) oraz Pięcioksiąg. Natomiast wśród najpóźniejszych należy wymienić Księgę Daniela, której ostatnie rozdziały zostały...

Podobne wypracowania