Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Deklaracje - Deklaracja madrycka (1994 i 2002 r.) - cel, treść, znaczenie - strona 2

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

niepełnosprawności. Odbywający się w dniach 20-24 marca 2002 roku w Madrycie Europejski Kongres na rzecz Osób Niepełnosprawnych zdecydował się ogłosić deklarację, w której zawarto podstawowe ustalenia zapadłe podczas spotkania. Już w preambule podkreślono, iż osoby niepełnosprawne mają prawo być traktowane na równi z pozostałymi członkami społeczeństwa i nie powinni być dyskryminowani z powodu niedyspozycji i ograniczeń.

Domagano się równego traktowania osób niepełnosprawnych, którym przysługują takie same prawa jak reszcie społeczeństw. Zwrócono też uwagę na fakt wykluczania niepełnosprawnych z życia społecznego, co powoduje, iż nie mają oni możliwości korzystać z wszystkich swoich praw. Bariery stawiane niepełnosprawnym wynikają często z uprzedzeń, ignorancji bądź po prostu niezauważania problemów tych osób. Deklaracja ustalała również strategię działania, która miała na celu zmianę dotychczasowej sytuacji niepełnosprawnych. Za priorytet postawiono sobie wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, doprowadzenie do ponownego „włączenia społecznego” oraz zlikwidowanie zjawiska ich dyskryminacji.

Nie ograniczono się do wyłącznie teoretycznych rozważań, ustalono również...

Podobne wypracowania