Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Plan Wernera 1970 r. - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W latach 60- tych nastąpiło załamanie międzynarodowego rynku walutowego. 12 lutego 1969 roku Komisja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), składająca się z przywódców państw, zwróciła uwagę na potrzebę przekształcenia EWG w unię ekonomiczną i walutową. W grudniu 1969 na szczycie w Hadze, podjęto uchwałę, która zakładała wprowadzenie Unii do 1980 roku.

W Komisji widoczne były dwa podejścia do tworzenia Unii. Pierwszy, tzw. monetarny, na pierwszym miejscu stawiał integrację państw członkowskich EWG na płaszczyźnie walutowej. Takie podejście popierały Francja, Belgia i Luksemburg. Poglądy ekonomistów, dla których sprawami nadrzędnymi było ustabilizowanie wysokości stopy inflacji, deficytu budżetowego i zadłużenia państwowego, wspierały RFN, Holandia oraz Włochy.

W marcu 1970 roku grupie ekspertów pod przewodnictwem luksemburskiego premiera Pierre`a Wernera zostało powierzone zadanie przygotowania planu realizacji unii gospodarczej i walutowej. W skład grupy wspierającej Wernera byli przewodniczący wszystkich powołanych komitetów m.in. Komitet Walutowy, Komitet Gubernatorów Banków Centralnych, Komitet Polityki Budżetowej oraz Komitet Gospodarczej Polityki Średnio- i Długookresowej.

W...

Podobne wypracowania