Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

KPZR - zjazd luty-marzec 1986 (zjazd XXVII) - reformy Gorbaczowa

KPZR - Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego powstała w 1898 r. w Rosji. Jej działalność bardzo długo wpływała na losy Związku Radzieckiego. Każda jej decyzja, każdy jej program i reforma miała fundamentalne znaczenie nie tylko dla samej Rosji, ale i dla pozostałych państw bloku sowieckiego. Partia działała podczas licznych zjazdów uchwalała programy reform i celów. Jednym z głośniejszych zjazdów był zjazd XXVII.

Podczas XXVII Zjazdu KPZR w lutym-marcu 1986 r. uchwalono program przebudowy i restrukturyzacji życia gospodarczego i społecznego kraju. Chciano osiągnąć polepszenie się systemu gospodarczego chylacej się ku upadkowi Rosji. Przede wszystki dążono do zniesienia monopolu władzy partyjnej. Dzięki uchwalonemu programowi ograniczona została władza partii komunistycznej, która straciła dostęp do wszystkich niezbędnych aspektów życia społecznego. Takie ograniczenia nie obyły się bez sprzeciwu, zwłaszcza pośród konserwatywnych polityków KPZR, którzy widzieli w partii jedyny możliwy organ sprawowania władzy w Związku Radzieckim. W tamtych czasach, pod koniec lat 80-tych, upadek Związku Radzieckiego był już tylko kwestią czasu. Sam Gorbaczow dobrze o tym wiedział, rozpoczynając gruntowne zmiany. Dążenie Gorbaczowa okazało się trafne - skonsolidował on władze odsuwając kilku konserwatywnych działaczy i wprowadził na ich miejsce nowych reformatorów takich jak - Aleksander Jakowlew.

Gorbaczow ustanowił nowy program partyjny, który nie miał już tak ogormnego wpływu na decyzje gospodarcze i polityczne w kraju. Zarysował się program ostrożnej przebudowy systemu - głasnosti i pierestrojki. Pierestrojka nie zdołała powstrzymać rozkładu systemu. Głasnosti z kolei oznaczała swobodę życia politycznego. Ograniczono cenzurę i rozszerzono zakres krytyki i kontrolii organów opinii publicznej. Obi reformy odbiły się wielkim echem w świecie, a Gorbaczow otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Dla wielu historyków reformy których dopuścił się Gorbaczow były nieuniknione, a stan i kondycja Związku Radzieckiego z pewnością nie mogły ulec zmianie. Los był już przypieczetowany.

Reformy Gorbaczowa przyczyniły się w późniejszym czasie do demokratyzacji Związku Radzieckiego. Sytuacja ZSRR była krytyczna, wymagała reform i przeobrażeń. Decyzje Gorbaczowa z punktu widzenia historycznego okazały się trafne i pozwoliły uniknąć wielu nieporozumień i problemów. Dzisiaj z perspektywy czasu można pozytywnie ocenić reformy jakich dokonał Michaił Gorbaczow, a jego polityka spokojnej stagnacji doprowadziła do ożywienia się Rosji i otawarcia na arenę międzynarodową. Gorbaczow stał się symbolem sukcesu, a zjazd KPZR uważany jest za fundamentalny w swych postanowieniach.

Podobne wypracowania do KPZR - zjazd luty-marzec 1986 (zjazd XXVII) - reformy Gorbaczowa