Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

KPZR - zjazd luty-marzec 1986 (zjazd XXVII) - reformy Gorbaczowa

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

KPZR - Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego powstała w 1898 r. w Rosji. Jej działalność bardzo długo wpływała na losy Związku Radzieckiego. Każda jej decyzja, każdy jej program i reforma miała fundamentalne znaczenie nie tylko dla samej Rosji, ale i dla pozostałych państw bloku sowieckiego. Partia działała podczas licznych zjazdów uchwalała programy reform i celów. Jednym z głośniejszych zjazdów był zjazd XXVII.

Podczas XXVII Zjazdu KPZR w lutym-marcu 1986 r. uchwalono program przebudowy i restrukturyzacji życia gospodarczego i społecznego kraju. Chciano osiągnąć polepszenie się systemu gospodarczego chylacej się ku upadkowi Rosji. Przede wszystki dążono do zniesienia monopolu władzy partyjnej. Dzięki uchwalonemu programowi ograniczona została władza partii komunistycznej, która straciła dostęp do wszystkich niezbędnych aspektów życia społecznego. Takie ograniczenia nie obyły się bez sprzeciwu, zwłaszcza pośród konserwatywnych polityków KPZR, którzy widzieli w partii jedyny możliwy organ sprawowania władzy w Związku Radzieckim. W tamtych czasach, pod koniec lat 80-tych, upadek Związku Radzieckiego był już tylko kwestią czasu. Sam Gorbaczow dobrze o tym wiedział, rozpoczynając gruntowne zmiany. Dążenie Gorbaczowa...

Podobne wypracowania