Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ruch Robotniczy w Polsce. Polska Partia Socjalistyczna - program, przedstawiciele i wpływ historyczny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wraz ze zmianami na arenie społecznej, związanymi z rozwojem przemysłu na świecie, pojawiały się na arenie politycznej ruchy i organizacje, które miały bronić praw nowo powstałej grupy społecznej – robotników przemysłowych. Podobnie było i w Polsce, która w okresie błyskawicznego rozwoju przemysłowego egzystowała pod zaborami.

Wówczas to utworzono partię, która miała dbać o interesy pracowników fabrycznych. Była to Polska Partia Socjalistyczna, która powstała w listopadzie 1892 roku podczas tzw. zjazdu paryskiego. W zjeździe tym uczestniczyli delegaci m.in. II Proletariatu, Związku Robotników Polskich, Zjednoczenia Robotniczego oraz Gminy Narodowo-Socjalistycznej, tj. czterech polskich organizacji lewicowych.

Program nowo założonego stronnictwa politycznego głosił m.in. walkę „o wyzwolenie z jarzma kapitalizmu”, dążył do „obalenia [...] niewoli politycznej”, pragnął „zdobycia władzy dla proletariatu”, co w ostateczności miało prowadzić do utworzenia państwa określanego jako „Niepodległa Rzeczpospolita Demokratyczna”. Obok tych żądań stawiano również postulaty poszanowania praw każdego obywatela, tj. bez uprzywilejowania, ani ciemiężenia nikogo bez...

Podobne wypracowania