Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Feudalizm - drabina feudalna - system feudalny - charakterystyka średniowiecznego feudalizmu

feudalizm, średniowiecze, pańszczyzna, lenno

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Procesy feudalizacji ogarnęły całą Europę Zachodnią w okresie stopniowego rozkładu państwa Karolingów. Od tego czasu szybko rozrastała się hierarchiczna drabina feudalna, na której szczycie stał zawsze suweren (senior), czyli władca posiadający bezpośrednią zwierzchność nad swoimi wasalami – książętami, baronami i wielkimi właścicielami ziemskimi – a ci z kolei nadawali ziemię swoim pomniejszym wasalom. Na samym spodzie średniowiecznej drabiny feudalnej znajdowali się chłopi, którzy w zamian za ochronę i możliwość dzierżawy ziemi byli zobowiązani do przeróżnych świadczeń na rzecz swoich seniorów (pańszczyzna, danina w naturze lub pieniądzu itp.). Pomimo jednak pierwotnej tożsamości, system feudalny w poszczególnych państwach Europy zachodniej ewoluował w odmienny sposób.

Typowym, podręcznikowym, przykładem skrajnie rozwiniętego feudalizmu jest państwo francuskie pierwszych Kapetyngów, które niejako ukształtowało się społecznie jeszcze w okresie sprawowania władzy przez ostatnich przedstawicieli rodu Karolingów.

Charakterystyczną dla wczesnośredniowiecznej Francji cechą jest bardzo słaba pozycja osoby króla, która poza tytularnymi i majestatycznymi prerogatywami nie posiadała...

Podobne wypracowania