Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wyścig zbrojeń po II wojnie światowej - USA-ZSRR

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zakończenie II wojny światowej położyło kres walkom zbrojnym na całym świecie, ale równocześnie rozpoczęło zakrojony na jeszcze szerszą skalę konflikt ideologiczny pomiędzy dwoma przeciwstawnymi i zwalczającymi się blokami: komunistycznym pod przewodnictwem Związku Radzieckiego oraz kapitalistycznym ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Świat podzielił się wówczas na dwa obozy, co znalazło swoje odzwierciedlenie w powstaniu potężnych systemów międzynarodowych sojuszów skupionych wokół Waszyngtonu oraz Moskwy. Państwa demokratyczne (USA, Europa Zachodnia) utworzyły w 1949 r. tzw. Pakt Północnoatlantycki (NATO), czyli polityczno-wojskową organizację wzajemnej pomocy w razie agresji ZSRR. W odpowiedzi na konsolidację Zachodu Moskwa podpisała z państwami Europy Wschodniej pozostającymi w jej strefie wpływów tzw. Układ Warszawski w 1955 r.

Permanentny stan napięcia w stosunkach międzynarodowych oraz otwartą rywalizację ideologiczną pomiędzy przeciwnymi blokami otrzymał od historyków wymowną nazwę „zimna wojna”. Nieodzownym jej elementem stał się prowadzony przy użyciu ogromnych nakładów finansowych wyścig zbrojeń, w którym prym wiodły rządy Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Nieustanne dążenie do...

Podobne wypracowania