Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Układ Warszawski a NATO - Układ Warszawski - rozpad

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Układ Warszawski powstał w roku 1955 i był odpowiedzią bloku państw komunistycznych na konsolidację Europy Zachodniej wokół sojuszu wojskowego z USA, czyli – powstałego w roku 1949 – NATO. Wojska Układu Warszawskiego kilkakrotnie interweniowały w państwach radzieckiej strefy wpływów, czym zasłużyły sobie na ogólną niechęć społeczeństw państw Europy Wschodniej oraz miano „strażnika rewolucji socjalistycznej”.

W okresie tzw. Jesieni Ludów, czyli na przełomie lat 80. i 90. XX stulecia, wobec powolnego upadku radzieckiego imperium i stopniowego zrzucania zobowiązań wobec Moskwy przez państwa bloku wschodniego, zasadność istnienia ich sojuszu wojskowego ze Związkiem Radzieckim przestała mieć miejsce. Przełomem w tej kwestii okazał się szczyt z udziałem członków Układu Warszawskiego w Bukareszcie (lipiec 1989), na którym ustalono, że każde państwo powinno mieć możliwość samodzielnego prowadzenia polityki zagranicznej. W gruncie rzeczy było to bezprecedensowe w dziejach odejście od tzw. doktryny Breżniewa, która była fundamentem istnienia sojuszu i mówiła o wspólnej walce państw demokracji ludowej przeciwko zachodnim imperialistom. Wydarzenie to zapoczątkowało proces rozkładu struktur Układu...

Podobne wypracowania