Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Program pokojowy prezydenta Wilsona - 14 punktów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

8 stycznia 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson przedstawił w Kongresie program pokojowy w postaci 14 punktów. Określał on działania, jakie należy podjąć, aby po I wojnie światowej zapanował pokój i co należy uczynić, aby uniknąć powtórzenia konfliktu. Od nazwiska prezydenta program ten nosił nazwę czternastu punktów Wilsona. Poniżej zostaną one wymienione oraz pokrótce omówione.

Punkt pierwszy dotyczył dyplomacji, która od tej pory miała być jawna, tak aby nie podejmowano prób zawiązywania żadnych skrytych sojuszy, jak np. między Włochami a państwami Ententy. Był to postulat utopijny, bo bardzo szybko po zakończeniu wojny tajny układ w Rapallo zawarły między sobą Rosja Sowiecka oraz hitlerowskie Niemcy.

Kolejne punkty, drugi oraz trzeci, traktowały o wolności handlu, zniesieniu barier gospodarczych, a także o wolności żeglugi na morzach. Miało to zapewnić wszystkim krajom wzrost gospodarczy oraz ograniczyć możliwość powstawania nowych punktów zapalnych na tym tle.

Akapity czwarty oraz piąty mówiły kolejno o podpisaniu wzajemnych gwarancji, które zapewnią stabilizację, a tym samym ograniczą zbrojenia krajów. Poruszały także kwestię sporów...

Podobne wypracowania