Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władysław Łokietek - panowanie. Zjednoczone Królestwo Polskie pod rządami Władysława Łokietka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Koronacja Władysława Łokietka w roku 1320 przywracała państwu polskiemu status królestwa, który po raz ostatni w pełni tego słowa znaczeniu obowiązywał w czasach Bolesława II Śmiałego. W skład władztwa nowego króla wchodziły główne ziemie historycznie polskie, tj. Małopolska, Wielkopolska oraz Pomorze Gdańskie (praktycznie kontrolowane jednak przez Krzyżaków), ale poza jego granicami wciąż pozostawały takie prowincje jak niezależne Mazowsze czy czeski Śląsk.

Już na początku swojego panowania Władysław Łokietek zawarł korzystne układy sojusznicze z Węgrami - umocnione małżeństwem jego córki Elżbiety z królem Karolem Robertem, aby móc skuteczniej szachować dyplomatycznie Zakon Krzyżacki. Pierwszym testem dla sojuszu była zakończona powodzeniem interwencja na Rusi Halickiej, ogarniętej chaosem po zamordowani ostatnich przedstawicieli dynastii Rurykowiczów. Władcy zgodnie poparli kandydaturę Bolesława Jerzego II, syna księcia mazowieckiego, dzięki czemu wpływy polskie w tym rejonie zostały poważnie wzmocnione (umożliwiło to w przyszłości Kazimierzowi Wielkiemu przyłączenie Halicza do Polski). Ugruntowaniu silnej pozycji Królestwa na wschodzie posłużył także zawarty w roku 1325 sojusz z pogańską jeszcze wciąż...

Podobne wypracowania