Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Królestwo Polskie - Represje po powstaniu styczniowym (polityczne, gospodarcze i społeczno-kulturalne)

powstanie styczniowe

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Mimo wszelkiej wiary w odrodzenie Polski, podsycanej faktem odniesienia kilku sukcesów na froncie wojskowym oraz wiarą w pomoc państw zachodnich, takich jak Francja czy Wielka Brytania, ostatecznie powstanie styczniowe upadło, nie przynosząc Polakom pożądanych zmian. Wręcz przeciwnie, zbrojne powstanie przeciwko carowi przekreśliło wszelkie szanse na dobre stosunki między Imperium Rosyjskim a podległym mu Królestwem Polskim. Po tych wydarzeniach car postanowił maksymalnie zniwelować autonomię Polski, zresztą odebrał jej również nazwę, zmieniając ją na Kraj Nadwiślański.

Zlikwidowano odrębny budżet, którym dotychczas zarządzało Królestwo Polskie (nastąpiło to w roku 1866), czy też zamknięto Szkołę Główną w Warszawie (miało to miejsce w 1869 roku), który szybko zastąpiono uniwersytetem rosyjskim. Zresztą władze carskie podjęły się intensywnej rusyfikacji tych ziem. Wydano zakaz prowadzenia działalności oświatowej i kulturalnej w języku polskim, zastąpiono go również w urzędach i szkołach językiem rosyjskim.

Zemsta cara nie mogła ominąć również Kościoła katolickiego oraz unickiego, które czynnie wspomagały Polaków w ich narodowowyzwoleńczej walce. Władze rosyjskie przeprowadziły kasację wszystkich...

Podobne wypracowania