Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ugrupowania polityczne Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym - programy niepodległościowe i społeczne

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Z powodu klęski powstania listopadowego wielu Polaków, zwłaszcza tych, którzy zaangażowani byli w ruch spiskowy, w obawie przed dotkliwymi represjami postanowiło opuścić kraj. Korzystając z wolności jaką zapewniały im kraje zachodnie podejmowali działania na rzecz walki o niepodległość państwa polskiego.

Zaangażowanie to przekładało się głównie na aktywną działalność polityczną. Polski obóz emigracyjny nie był jednak monolitem. Różne pomysły na walkę oraz wizje funkcjonowania odrodzonej Polski spowodowały powstanie licznych organizacji. Najistotniejszym z nich warto się przyjrzeć.

W grudniu 1831 roku z inicjatywy Joachima Lelewela utworzony został Komitet Narodowy Polski. Komitet ten miał na celu skoordynowanie działań emigrantów i przygotowanie planu dalszej działalności. Brak szerokiego poparcia ze strony emigracji doprowadził do rozwiązania organizacji już rok później. Zbyt bliskie relacje łączące Komitet Narodowy Polski z ruchami rewolucyjnymi (potrzebnymi do zainicjowania trójzaborowego powstania) zaniepokoiły władze Paryża, które ostatecznie nakazały działaczom opuszczenie miasta. Próbę zjednoczenie emigracji podjął również gen. Jóżef Dwernicki, ale i działalność jego „Komitetu...

Podobne wypracowania