Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Walka o dominium mundi - stanowisko Polski wobec walki cesarstwa z papiestwem

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wraz z narastającym konfliktem pomiędzy cesarstwem a papiestwem, inne państwa musiały przyjąć wobec niego odpowiednie stanowisko. Nie chodzi o to, że wymagała tego przyzwoitość, czy uczciwość, ale fakt, iż każdy widząc w tym interes próbował ugrać dla siebie jak najwięcej. Tak też było w przypadku Polski, którą w trakcie apogeum konfliktu na linii papiestwo - cesarstwo zarządzał Bolesław Śmiały. Władca Polski widział w owym konflikcie idealną sposobność na wywalczenie sobie niezależności, poszerzenia wpływów Polski, ale i zdobycie korony. Ale może od początku.

Za czasów Bolesława Śmiałego (1058-1079), pomiędzy cesarzem a papieżem rozgorzał konflikt o inwestyturę, czyli krótko mówiąc o to, który z nich posiada prawo do mianowania biskupów. Każdy z nich chciał zachować dla siebie jak największy wpływ na dobór osobistości na owe stanowisko. Wówczas to władca Polski był w konflikcie z cesarzem Henrykiem IV, który żądał od Bolesława płacenia trybutu za Śląsk, na rzecz podległego mu władcy Czech. Śmiały przeciwstawiał się tym żądaniom. Stąd też chętnie stanął po stronie papieża w jego konflikcie z cesarzem. Zresztą ten odwdzięczył mu się odbudowując na terenie Polski niezależną metropolię kościelną,...

Podobne wypracowania