Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczne skutki I wojny światowej

Konsekwencją I wojny światowej były istotne zmiany polityczne  gospodarcze, a  także społeczne. Do tych ostatnich należy w pierwszej kolejności zaliczyć obniżenie standardu życia, głód i kalectwo wielu osób. Państwo zaczęło silnie wkraczać w życie obywateli, nastąpił zatem rozwój biurokracji i co za tym dzie niezadowolenie społeczne, protesty, rewolucje (m.in. w Niemczech i w Rosji).

Coraz większą popularność zaczeli zyskiwać populiści i pacyfiści. Skutkiem I wojny światowej była emancypacja kobiet, mająca swe źródło w pracy  (podejmowanej niejednokrotnie z przymusu: śmierć męża/ojca/braci na wojnie). Natąpił rozwój kultury i sztuki, któa zaczęła propagować postawy pacyfistyczne poprzez pokazanie okrucieństwo i bezsensu wojny.

Ludzie byli rozczarowani, nastąpił rozwój bezrobocia. Podatny grunt znalazł socjalizm i nazizm, który obiecywał polepszenie sytuacje i miał być receptą na głód. W wielu państwach wprowadzono obowiązkową służbę wojskową. W  Niemczech, gdzie najmocniej skutki wojenne zostały odczute, a jednocześnie istniało wysokie poczucie niesprawiedliwości za obarczenie winą za rozpętanie wojny jednego narodu, zaczeło się poszukiwanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Rozwijał się antysemityzm, jak i sprzeciw wobec komunizmowi. Już niedługo poskutkuje to czystkami (morderstwami) w szeregach komunistów oraz narodzinami ideologii, która stanie się podstawą dla ludobójstwa.

Podobne wypracowania do Społeczne skutki I wojny światowej