Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ruch Robotniczy - Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (1889-1918) - program, przedstawiciele, wpływ historyczny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Skutkiem sprzeciwu części działaczy Związku Robotników Polskich i II Proletariatu skierowanego przeciw postanowieniom zjazdu paryskiego (który stał się przyczynkiem do utworzenia Polskiej Partii Socjalistycznej) w roku 1893 powstała Socjaldemokracja Królestwa Polskiego. W 1900 roku zmieniła ona swoją nazwę na Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy (po połączeniu w 1899 roku z Litewską Socjaldemokratyczną Partią).

Organizacja ta jako swój cel wyznaczyła przyczynienie się do wybuchu rewolucji robotniczej o charakterze internacjonalistycznym. Owa rewolucja miała za zadanie obalić ustrój kapitalistyczny, dokonać likwidacji państw narodowych, a wreszcie zaprowadzić rządy proletariatu. W związku z tym Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy była wroga wobec wszelkim dążeniom niepodległościowym. Niechętnie również patrzyła na współpracę z wszelkimi organizacjami chłopskimi. Pragnęła za to współpracować z Socjaldemokratyczną Partią Robotników Rosji. W czasie I wojny światowej Socjaldemokracja Królestwa Polskiego była głosicielem haseł antywojennych i antyimperialistycznych.

Głównymi działaczami tej organizacji politycznej byli przede wszystkim: J. Marchlewski, R. Luksemburg,...

Podobne wypracowania