Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Horacy „Do młodzieży” - interpretacja i analiza wiersza

Horacy to jeden z najwybitniejszych twórców epoki starożytnej. Swoje utwory bardzo często dedykował bliskim osobom lub grupom społecznym. W ten sposób nawoływał do zmiany zachowania lub udzielał wskazówek dotyczących życia.

Wiersz zatytułowany „Do młodzieży” ma budowę stychiczną, jest ciągły, niepodzielony na strofki. Poszczególne wersy są zróżnicowane, mają niejednakową liczbę sylab. Nadaje to pieśni swoisty dynamizm i zwiększa emocjonalne napięcie. W utworze odnajdujemy liczne środki artystyczne, m.in. epitety („silny”, „straszny”, „dzikich”), apostrofę („bracie”), personifikację („śmierć dosięgnie”) oraz zdania wykrzyknikowe.

Podmiot liryczny w utworze zwraca się do młodych ludzi i udziela im wskazówek, dotyczących tego, jak powinni żyć. Pieśń napisana jest w atmosferze tyrteizmu, porusza bowiem problem patriotyzmu i walki o ojczyznę. Zdaniem osoby mówiącej w wierszu, ojczyzna jest najwyższą wartością, rzeczą, która w sercu każdego patrioty stoi na pierwszym miejscu. Horacy radzi, by być odważnym, pewnym siebie i stanąć do walki. „Za ojczyznę swą ginąć miło i chlubnie”- tak wyraża swoje zdanie.

Według niego młodzież powinna kształcić wojskowe umiejętności, takie jak jazda konna, posługiwanie się bronią. Należy też dbać o walory fizyczne i dobrą kondycję. Wspomina także o życiu pod gołym niebem, w bardzo trudnych warunkach, gdzie żołnierz może liczyć jedynie na siebie. Horacy w swoisty sposób nakreśla obraz życia walecznego wojownika i właśnie w nim upatruje najwyższych wartości i sensu egzystencji młodego człowieka.

Podmiot liryczny zwraca też uwagę na to, iż to właśnie dzielność może zapewnić człowiekowi wieczną pamięć o nim, co stanowi formę nieśmiertelności. Kiedy wojownik odejdzie, zginie na polu bitwy – imię jego będzie rozsławione na cały świat i po wszystkie czasy.

Utwór zatytułowany „Do młodzieży” kierowany jest (jak wskazuje tytuł) do ludzi młodych, którzy być może nie wybrali jeszcze swojej drogi życiowej. Horacy udziela rad i wskazówek, uważa bowiem, iż młodzież powinna zdecydować się za żołnierskie życie. Choć jest ono trudne i pełne niedogodności, to zapewnia sławę i pozwala na odnalezienie w życiu tego, co najważniejsze. Najwyższą bowiem wartością jest ojczyna, każdy młody człowiek ma obowiązek o nią walczyć. Zaś prawdziwym patriotą jest ktoś, kto będzie bronił kraju z potrzeby serca i nie zawaha się zginąć, by czcić jej dobre imię.

Podobne wypracowania do Horacy „Do młodzieży” - interpretacja i analiza wiersza