Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Horacy „Do młodzieży” - interpretacja i analiza wiersza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Horacy to jeden z najwybitniejszych twórców epoki starożytnej. Swoje utwory bardzo często dedykował bliskim osobom lub grupom społecznym. W ten sposób nawoływał do zmiany zachowania lub udzielał wskazówek dotyczących życia.

Wiersz zatytułowany „Do młodzieży” ma budowę stychiczną, jest ciągły, niepodzielony na strofki. Poszczególne wersy są zróżnicowane, mają niejednakową liczbę sylab. Nadaje to pieśni swoisty dynamizm i zwiększa emocjonalne napięcie. W utworze odnajdujemy liczne środki artystyczne, m.in. epitety („silny”, „straszny”, „dzikich”), apostrofę („bracie”), personifikację („śmierć dosięgnie”) oraz zdania wykrzyknikowe.

Podmiot liryczny w utworze zwraca się do młodych ludzi i udziela im wskazówek, dotyczących tego, jak powinni żyć. Pieśń napisana jest w atmosferze tyrteizmu, porusza bowiem problem patriotyzmu i walki o ojczyznę. Zdaniem osoby mówiącej w wierszu, ojczyzna jest najwyższą wartością, rzeczą, która w sercu każdego patrioty stoi na pierwszym miejscu. Horacy radzi, by być odważnym, pewnym siebie i stanąć do walki. „Za ojczyznę swą ginąć miło i chlubnie”- tak wyraża swoje zdanie.

Według niego...

Podobne wypracowania