Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mit o Syzyfie - motyw sprawiedliwości w Micie o Syzyfie - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Mit o Syzyfie opisuje ważne w starogreckiej kulturze motywy winy i następującej po niej kary. Król Koryntu dopuścił się przewinień i musiał zostać za nie ukarany. Pytać możemy jedynie, czy kara ta była wystarczająco wysoka i czy równoważyła występki winowajcy.

Kłamstwo, plotkarstwo, manipulacja, napaść, kradzież - wszystkie te przewinienia stały się udziałem Syzyfa. Większość z popełnionych czynów dotyczyła bogów, którzy wcześniej obdarzyli króla zaufaniem. Trzeba przyznać, że istniało wiele przypadków, w których bogowie szczególnymi względami darzyli niektórych ziemian. Obsypywali ich łaskami i pomagali w trudach życia. Jednak niewielu ludzi mogło dostąpić zaszczytu ucztowania na Olimpie i przysłuchiwania się rozmowom bogów. Syzyf miał tę okazję. Swoje przywileje i względy u bogów mógł wykorzystać z pożytkiem dla siebie i miasta, którym zarządzał. Gdyby król pomyślał o praktycznym wykorzystaniu przywilejów, Korynt mógłby wyrosnąć na prawdziwą potęgę. Jednak Syzyf myślał wyłącznie o swoich korzyściach: kradł ambrozję i dbał jedynie o zaspokajanie swojej potrzeby plotkowania.

W tym miejscu ujawnia się także kolejna wada Syzyfa, a mianowicie - pycha....

Podobne wypracowania