Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Biblia - Motyw śmierci w „Księdze Koheleta” - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Księga Koheleta” to moralitet napisany w starożytności, który niczego nie wysławia, niczego nie apoteozuje, a jedyne, na co wskazuje, to marność. Marność i fakt, że wszystko dzieje się we właściwym dla siebie czasie i tempie. Również śmierć wchodzi na scenę w chwili właściwej. Wszystko ma swój czas: sianie i zbieranie, płacz i śmiech, a również życie i śmierć.

Zaskakuje fakt, że motyw śmierci nie przytłacza całego dzieła. Nie pojawia się ona na każdej stronie, nie jest groźbą wymierzoną w czytelnika. Wszystko jest marnością, ale nie wszystko jest śmiercią. O śmierci pisze Kohelet niewiele. To pisarze i poeci, którzy nawiązywali do tego utworu, często napomykali o tym, co nieuchronne, odnosząc się do motywu przemijania. Ale fakt przemijania nie oznaczał u Koheleta niechybnej i nieuniknionej śmierci. Był po prostu przemijaniem. Choć wspomina on kilka razy o śmierci, to kontekst jest zdecydowanie daleki od eschatologii: „I przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami”.

Ten fakt dziwi, ponieważ powstające równolegle dzieła dotykają motywu śmierci bardzo często. „Księga Rodzaju”, „Księga Wyjścia”, „Księga...

Podobne wypracowania