Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Literatura II wojny światowej – Motyw tyrtejski w literaturze wojennej (W. Broniewski, K.K. Baczyński)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Motyw tyrtejski to motyw literacki mający patriotyczne nacechowanie, opiewający żołnierzy ginących w obronie ojczyzny. Nazwa motywu pochodzi od imienia starożytnego poety żyjącego w Sparcie w VII wieku p. n. e., którego utwory były pisane dla podniesienia na duchu żołnierzy.

Poezja tyrtejska opiewa miłość do ojczyzny. W literaturze polskiej motyw ukochania ojczyzny, walki o jej wyzwolenie, dobro i przetrwanie jest bardzo popularny i mocno zakorzeniony. Wystarczy wspomnieć tutaj tradycję romantyczną – literatura inspirowała wybuch kolejnych Powstań Narodowych oraz budziła w Polakach nadzieję na odzyskanie niepodległości. Poeci wcielali się w rolę wieszczy prorokujących przyszłość narodu. Chociaż literatura romantyczna bezpośrednio nie przyczyniła się do odzyskania przez Polaków niepodległości (stało się to dopiero w 1918 roku, w wyniku sprzyjającej sytuacji politycznej oraz bohaterskich walk żołnierzy polskich), na pewno pobudzała do snucia nie tylko marzeń, ale także realistycznych planów zrzucenia jarzma niewoli.

Polska traci niepodległość w 1939 roku. Druga Wojna Światowa odbiera Polsce dorobek międzywojnia, a także przerywa rozwój kulturalny kraju. Literatura zwraca się w stronę potrzeb rodaków i odpowiada na nie; poeci...

Podobne wypracowania