Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Franciszek Bohomolec - biografia, życiorys

Franciszek Bohomolec urodził się 19 stycznia 1720 roku. Pochodził z okolic Witebska.

Swoje życie mężczyzna postanowił związać z kościołem i Bogiem. Uczył się w Wileńskim Konwikcie Jezuickim, gdzie następnie wstąpił do zakonu, mając siedemnaście lat. Czuł też inne powołanie, a mianowicie pedagogicznie. Działał nie tylko jako osoba duchowna, ale przede wszystkim jako społecznik i dydaktyk.

Bohomolec został pracownikiem Wileńskiego kolegium i nauczał młodzież. Wtedy też został wysłany na dwuletnie studia retoryczne do Rzymu. Bardzo dobrze pracowało mu się w Wilnie, ale przełożeni skierowali go do warszawskiego Collegium Zaluscianum. Szkoła ta była doskonale dostosowana do europejskich standardów, dzięki czemu Bohomolec mógł się rozwijać jako pedagog. Ale mężczyzna miał rozległe zainteresowania, do których należała także literatura. Tworzył on liczne teksty, które przede wszystkim opiewały wartość języka i kultury ojczystej. Jego pierwsze dzieło nosiło tytuł „Pro ingeniis Polonorum” i dotyczyło obrony właśnie polskiej kultury.

Kolejne prace także podkreślały zaangażowanie w społeczne sprawy i poruszały ważne dla narodu polskiego kwestie : „De lingua Polonica colloquium” („O wartości języka polskiego”), „Rozmowa o języku polskim”. Bohomolec pisał również poezję, a na uwagę zasługuje tomik wierszy zatytułowany „Zabawki poetyckie”. Można tam znaleźć wiersze refleksyjne, religijne, towarzyskie, a nawet rozrywkowe. Cechą wspólną wszystkich tych utworów jest czerpanie inspiracji z klasycyzmu, który wówczas stawał się niezwykle modny. Jednak największy dorobek literacki poety stanowią komedie pisane dla młodzieży. Przeznaczone były do wystawienia scenicznego przez uczniów Bohomolca. Teksty te miały charakter dydaktyczny a nawet wychowawczy. Artysta zyskał ogromne poparcie i szacunek wśród społeczeństwa. Ludzie obdarzyli go zaufaniem, dlatego w roku 1761 objął stanowisko redaktora gazety „Kurier polski” i „Wiadomości uprzywilejowane warszawskie”. Od roku 1762 współpracował ze znaną warszawską drukarnią.

Franciszek Bohomolec zmarł 24 kwietnia 1784 roku.

Podobne wypracowania do Franciszek Bohomolec - biografia, życiorys