Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

„Bogurodzica” w kontekście poezji średniowiecznej - omów temat

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin „pieśń” miał w epoce staropolskiej kilka znaczeń. Obejmował wszystkie utwory poetyckie bez względu na ich genealogię; to także były teksty przeznaczone do śpiewu przy akompaniamencie muzyki lub bez; wąsko rozumiany oznaczał odmiany gatunkowe liryki z tradycji chrześcijańskiej (hymn, psalm) i grecko-rzymskiej.

Pieśń „Bogurodzica” powstała w XI lub XII wieku. Najdawniejszy jej odpis z końca XIII lub początku XIV wieku przechowywany jest w rękopisie z początku XV wieku, który jest własnością Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Pierwotny zrąb utworu to jedynie 2 zwrotki. W połowie XV wieku dodano do nich 12  nowych strof. Ostateczna wersja składa się z 24 strof, z czego te najpóźniejsze pochodzą z XV i XVI. Rozszerzona „Bogurodzica” nie jest zwartą i spójną całością ze względu na to, że składa się z kilku posklejanych pieśni. Można ją podzielić na część archaiczną (2 pierwsze zwrotki), pieśń wielkanocną i pieśń pasyjną.

„Bogurodzica” jest pieśnią szczególną. Powstała w kręgu benedyktynów. To pierwszy napisana w języku polskim pieśń religijna. Jej pochodzenie wywodzi się z dwóch kręgów – kultury zachodniej i wschodniej. Pochodzenie zachodnie sugeruje...

Podobne wypracowania