Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Szlachta polska i jej obraz w literaturze. Charakterystyka szlachty polskiej

Obraz szlachty w literaturze, to przede wszystkim dzieło przedstawicieli tej właśnie warstwy. Nie znaczy to jednak, że portret ów jest jednoznacznie pozytywny. Przeciwnie, w polskiej literaturze czasów szlacheckich można wyraźnie wyróżnić dwa nurty. Z jednej strony postać polskiego szlachcica była idealizowana, z drugiej zaś, szczególnie w nurcie publicystycznym, bardzo ostro krytykowano obyczaje i brak zgody całej warstwy szlacheckiej. 

W renesansie opiewano przede wszystkim życie szlachcica ziemianina, ukazując je jako pobożne, harmonijne, pełne cnót. Taki obraz wyłania się między innymi z fraszek Jana Kochanowskiego. W utworach zatytułowanych „Na Lipę” czy „Na dom w Czarnolesie”, kreuje obraz szczęśliwego wiejskiego życia, widzianego oczywiście oczyma szlachcica. Mieszkańcy dworu żyją w dostatku i w skromności, z dala od dworskiego zgiełku. Z podobnym pietyzmem przedstawia polskiego ziemianina Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego”, tu również widzimy życie zgodne z prawami natury i Boga. Autor tworzy pewien ideał, poczciwego człowieka, który zna swoje miejsce, wypełnia obowiązki, wszystko czyniąc z umiarem. Nagrodą za jego wysiłek i cnotliwe życie jest przede wszystkim spokój...

Podobne wypracowania