Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jan Kochanowski „Treny” - „Tren VIII” Jana Kochanowskiego - interpretacja, środki stylistyczne

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W swoim cyklu dziewiętnastu wierszy Jan Kochanowski wciela się w różne role, a raczej przyjmuje różne punkty widzenia. Raz na pierwszy plan wysuwa się artysta jako poeta opisujący tragiczne zdarzenie, jakim jest śmierć córki, kiedy indziej dominuje postawa filozoficzna, kiedy to podmiot liryczny zmaga się z różnymi koncepcjami światopoglądowymi deprecjonując epikureizm, stoicyzm, a nawet katolicyzm. Zdarza się także, że podmiot występuje przede wszystkim w roli ojca – opisuje wtedy osobisty smutek powstały w wyniku śmierci Urszulki.

Podział na owe role nie jest oczywiście sztywny, kreacje podmiotu zmieniają się i mieszają, a nawet przenikają. W „Trenie VIII” przoduje funkcja podmiotu jako ojca rozpaczającego po stracie dziecka.

Wiersz ten jest jednym z najbardziej znanych trenów z całego cyklu. Jest tak być może dlatego, że zawiera on duży potencjał emocjonalny oraz opiera się na plastyczności wizji, która momentalnie działa na czytelnika. Już na samym początku następuje zwrot do adresata, którym jest Urszula. Wiele spośród trenów Kochanowskiego rozpoczyna się apostrofą do losu, do Boga, przedmiotów nieożywionych, czy wartości moralnych. Tutaj, jak zostało powiedziane, poeta...

Podobne wypracowania