Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Romantyczny indywidualizm - George Byron „Giaur” i Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod”

Romantyzm to okres w literaturze cechujący się odrzuceniem wszelkich zasad oraz norm tworzenia, buntem przeciwko twardym i nieprzekraczalnym granicom postrzegania świata. Głównym założeniem romantyków było odwołanie się do emocji, wyobraźni oraz intuicji własnej oraz odbiorców. Racjonalne doświadczanie świata odłożyli na bok. Bohaterów romantycznych wyróżniały takie cechy jak: uczuciowość, wyizolowanie, bogate wnętrze, cierpienie z powodu utraconej miłości oraz indywidualizm.

Ludzie będący indywidualistami to jednostki niezależne, świadome swojej odrębności oraz działające przeciwnie do ogólnie przyjętych norm i zasad. Indywidualiści, szczególnie bohaterowie romantyczni, w swoim postępowaniu kierowali się uczuciami oraz intuicją. Byli to ludzie, którzy uciekali od towarzystwa innych, samotnicy. Często buntowali się przeciwko obecnemu na świecie porządkowi. Byli niezrozumiani przez innych, wyobcowani. Tajemniczość, skrytość, rozdarcie wewnętrzne oraz indywidualizm to tylko niektóre z  podstawowych cech kreacji bohatera romantycznego.

„Giaur” George'a Byrona oraz „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza należą do gatunku powieści poetyckiej. Za twórców tego gatunku...

Podobne wypracowania