Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Biblia - co to jest Biblia? Wyjaśnij, czym dla ciebie jest Biblia

Biblia nazywana literacko „księgą ksiąg”, czy „księgą nad księgami” przez pokolenia wiernych uznawana jest za święte pismo, będące podstawą głównych światowych religii takich jak chrześcijaństwo, czy judaizm. To w niej ludzie różnych wierzeń poszukują wskazówek, według których powinni żyć - to ona daje również rady i pocieszenie w trudnych sytuacjach. Jej wpływ na kolejne pokolenia ludzkości nie da się opisać w kilku słowach, jest godny podziwu.

Biblia bardzo mocno wpłynęła na kulturę, poglądy i cywilizacje całego świata. Jej treść jest nieoceniona, ponadczasowa, uniwersalna. Dla mnie Biblia jest osobiście księgą, z której dowiaduję się o życiu. To wspaniała skarbnica wiedzy o czasach dawnych, kulturze i wzorze zachowań ludzi dopiero zaczynających wierzyć w Boga. Dzięki niej dowiadujemy się na przykład, w jakich domach mieszkali ludzie, jak byli traktowani niewolnicy, którzy uciekli z Egiptu, jak wyrażano szacunek drugiej osobie (poprzez pocałunek w usta), jaką pozycję zajmowała religia w ówczesnym świecie, jakie wartości ceniono wtedy najbardziej, czego się obawiano, jaka pierwotnie była wiara Żydów i ludzi innych narodowości, jaki był ich styl życia.

Osobiście lubię czytać przypowieści - parabole Jezusa Chrystusa z Nowego Testamentu. Opowiadania te bogate są w motywy, archetypy i toposy (takie jak: raj, matka - pramatka, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin potop, wieża Babel, wąż, Szatan, zło, piekło, niebo, czyściec, krzyż, cierń, apokalipsa), które nawet w dzisiejszych czasach są bardzo aktualne, a pisarze i poeci wszystkich późniejszych epok odwołują się do nich w wielu swoich utworach (John Milton „Raj utracony”), dziełach architektonicznych (kościoły, katedry, zakony, opactwa, „Ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie”), rzeźbach „Pieta watykańska” Michała Anioła, czy jego freski na sklepieniu kaplicy Sykstyńskiej.

Pismo Święte to dla mnie też księga o tym, jak dokonywać słusznych wyborów i w jaki sposób odróżniać dobro od zła. Biblia jako całość zawiera w sobie szereg opowiadań na różne tematy. Poruszana jest tutaj problematyka rodziny, przyjaźni, miłości (szczególnie do bliźniego), zaufania, wiary, szacunku, szczęścia i braterstwa. W przypowieści o „Synu marnotrawnym” dowiadujemy się o palącej potrzebie wybaczania drugiemu człowiekowi jego błędów. W opowiadaniu o „Miłosiernym Samarytaninie” zawarta jest prawda o konieczności kochania bliźniego takim, jaki on jest - niezależnie od tego, z jakiej ten człowiek jest narodowości. W kolejnym opowiadaniu Jezusa Chrystusa o „Siewcy” i „Talentach” dowiadujemy się, że jeżeli posiądziemy jakąś wiedzę, musimy zrobić wszystko, aby się nie zmarnowała - musimy doskonalić swoją osobowość, stawać się coraz lepszymi ludźmi, bliźnimi.

Ponadto wskutek różnych interpretacji tych samych treści Pisma Świętego doszło do podziału w religii i według mnie, to najważniejsze, co dała nam Biblia - kolejne wierzenia. Pierwszą religią monoteistyczną w ogóle był judaizm. Chrześcijaństwo natomiast powstało wskutek działań Jezusa Chrystusa, który przez katolików uważany jest za Zbawiciela Świata. Żydzi natomiast nie uznali Chrystusa za Mesjasza, jednocześnie nie uważają księgi Nowego Testamentu za treści natchnione, ale Biblia Starego Testamentu nadal pozostaje dla nich świętą księgą.

Biblia jak żadna inna księga nie jednoczy wielu ludzi. Według mnie to zbiór zasad etycznych i moralnych, których winni przestrzegać wierzący na całym świecie. To Pismo Święte to coś wspólnego dla pobożnych praktykujących. Księga ta wydaje mi się wypełniona szczególną mocą, gdyż co tydzień gromadzi miliardy parafian w Kościołach, jednoczy ich, staje się ich wspólnym celem. Staje się źródłem uduchowionej modlitwy oraz praktyczną wskazówką do tego, jak żyć dobrze ze samym sobą i ludźmi obok.

Podobne wypracowania do Biblia - co to jest Biblia? Wyjaśnij, czym dla ciebie jest Biblia