Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Samson - charakterystyka postaci biblijnej, życiorys

Samson to postać biblijna występująca w Księdze Sędziów. Był on jednym z Sędziów starożytnego Izraela. Znany był z nadludzkiej siły, dzięki której potrafił zabić lwa gołymi rękoma lub zburzyć budynek.

Był synem Monoacha. Żył w czasach, gdy Izrael, karany przez Boga, znajdował się pod panowaniem wrogich Filistynów. Kiedy jego ojcu i bezpłodnej matce ukazał się anioł i złożył obietnicę, że ich syn będzie wyzwolicielem narodu z rąk wroga, narodził się Samson. Warunkiem spełnienia obietnicy danej przez Boga za pośrednictwem anioła były warunki powstrzymywania się Samsona przed piciem alkoholu i jedzeniem nieczystych potraw. Nie mógł też ścinać włosów.

Kiedy Samson dorósł, udał się do miasta Timna, gdzie ożenił się z kobietą pochodzącą z narodu filistyńskiego. Małżeństwo to, zgodnie z planem Boga, miało stać się powodem nieporozumień miedzy Izraelitami i Filistynami. To właśnie podczas podróży do Timny Samson udowodnił swoją siłę, zabijając atakującego go lwa.

W drodze powrotnej Samson zauważył, że w ciele zmarłego lwa zalęgły się pszczoły, które produkowały miód. Zabrał ten miód do domu i częstował nim rodziców i przybyłych na wesele gości. Wśród gości było także trzydziestu Filistynów. Samson zadał im zagadkę dotyczącą owego miodu. Ci jednak nie potrafili jej rozwiązać. W końcu zagrozili młodej żonie Samsona, że spalą jej dom, jeśli nie wyjawi im rozwiązania. Kobieta w końcu uzyskała od męża odpowiedź i wydała ją swoim krajanom. Kiedy jednak ci przyszli do Samsona z rozwiązaniem, ten zabił ich, ponieważ wiedział, że dopuścili się oszustwa. Odsunął od siebie także żonę, ofiarowując ją jednemu z gości weselnych.

Samson wrócił do Timny i chcąc zemścić się na Filistynach powiązał sto złapanych wcześniej lisów i między nimi umieścił pochodnie. Kiedy lisy biegły, ogień trawił filistyńskie winnice i pola. Samson zaś uciekł i schronił się w grocie Etam.

Na jego poszukiwanie wyruszyła armia Filistynów. Mieszkańcy Judy udali się do niego, prosząc go, aby oddał im się w niewolę, by potem zostać przekazanym wrogowi, gdyż w ten sposób Judejczycy uniknęli gniewu Filistynów. Samson zgodził się na to, jednak dzięki swej sile udało mu się zerwać postronki i zgładzić wrogów. Księga Sędziów mówi nam, że następnie sprawował przez 20 lat urząd sędziego, władając Izraelem pod rządami Filistynów.

Samson zakochał się jednak w filistyńskiej kobiecie imieniem Dalila. Jej rodacy nakazali jej odkryć sekret siły sędziego. Początkowo Samson nie chciał ujawnić sekretu, zwodząc kobietę opowieściami o tym, że musiałby być związany linami lub postronkami. W końcu jednak wyznał jej, że zostałby pozbawiony swojej siły, gdyby ścięto mu włosy.

Dalila wezwała wtedy mężczyznę, który ostrzygł Samsona. W ten sposób złamany został nakaz Boga i Samson został pozbawiony swej siły. Następnie uprowadzono go do Gazy i oślepiono. W Gazie był zmuszony do pracy.

Włosy bohatera zaczęły jednak odrastać, a wraz z nimi wracał jego dawna siła. Kiedy wiec władcy filistyńscy zawezwali więźnia, by ten ich zabawiał, Samson poprosił prowadzącego go chłopca o ustawienie go miedzy dwoma kolumnami, na których opierała się konstrukcja budynku. Wtedy zwrócił się do Boga z prośbą o pomoc i siła jedynie własnych mięśni przewrócił kolumny i zburzył cały budynek.

Pod gruzami zginęli Filistyni. Zginął również Samson. Jego ciało zostało jednak wydobyte przez rodzinę i pochowane w grobowcu jego ojca.

Badacze Biblii uważają, że historia Samsona to jedynie legenda, opowieść ludowa, która została umieszczona w Biblii. Interpretuje się ją jako przestrogę przed zbytnią lekkomyślnością, która sprawia, że bohater nie staje na wysokości zadania zleconego mu przez Boga.

Podobne wypracowania do Samson - charakterystyka postaci biblijnej, życiorys