Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jan Kasprowicz „Hymn św. Franciszka z Asyżu” - opracowanie, interpretacja

„Hymn św. Franciszka z Asyżu” wchodzi w skład cyklu pt.: „Salve Regina” i jest zapowiedzią ostatniego etapu w twórczości Kasprowicza – franciszkanizmu.

Utwór rozpoczyna się od bardzo wymownego pozdrowienia: „Bądź pochwalony, Rozdawco Cierpienia!”. Wydaje się, że ponownie będziemy mieli do czynienia z bluźnierczym utworem w stylu „Dies irea”. Kolejne wersy rozwiewają jednak szybko nasze obawy. Ta apostrofa oczywiście skierowana jest do Boga, ale cierpienie, które Pan zsyła, nie jest już pretekstem do skarg i złorzeczeń, ale darem, który należy z pokorą i wdzięcznością przyjąć, który trzeba ukochać, bo tylko w ten sposób może wydać owoc miłości.

Podmiot liryczny sławi „Rozdawcę bolesnych stygmatów”, wzywa wszelkie stworzenie do wysłuchania jego pieśni pełnej dziękczynienia i radości. Kolejna część to powrót do przeszłości osoby mówiącej w tekście – biorąc pod uwagę tytuł utworu, możemy przyjąć, że jest nią św. Franciszek z Asyżu. Wspomina on, że jego droga do poznania prawdy o Boskiej mądrości była długa i trudna. Słowo Najwyższego było gdzieś blisko, ale ciągle jeszcze poza nim, widział je nieustannie w cudownym dziele stworzenia, jednak ziemskie dobra – jedwab, drogocenne trzewiki, bogactwa – odciągały go od zagłębienia się w tajemnicę Bożej miłości. Teraz otworzyły mu się oczy, potrafi dostrzec nieprzejednane dobra, którymi Stwórca zasypał świat. Woła z radością i wdzięcznością, że w końcu przyszło na niego ocknienie, że w końcu udało mu się zgłębić tajemnicę ogromu Chrystusowej dobroci.

Podmiot pozostawił bez żalu cały swój majątek, podąża w ubogim odzieniu bogaty Słowem Bożym, idzie: „nierozerwalny zawrzeć ślub/ z wyzwalającą Miłością!”. Wszystko, co kwitnie, rośnie, żyje, jest mu rodziną, słońce i gwiazdy i księżyc są mu przyjacielem. Przed swymi oczyma widzi jak ginie w otchłani wszystko to, co za bardzo zaufało marnościom świata, widzi przerażające widmo Sądu Ostatecznego. Głos trąb, rzesze umarłych powstałych z grobów, konwulsje przerażonych ludzkich ciał, Szatana rozdzierającego człowiecze organy, wreszcie wielkiego Sędziego wymierzającego sprawiedliwość. Widzi zagładę świata. Kroczy więc, by swoim hymnem Miłości odwlec dzień strasznego sądu: „chwalcie, chwalcie, chwalcie/ sprawiedliwego Sędzię,/ który odwlecze dzień Sądu/ przez Miłość...”.

Wzywa wszystko, co żyje do śpiewania tej pełnej wdzięczności pieśni. Każde zwierzę, najmniejsza roślinka jest mu bratem i siostrą. Dostrzega doskonałość świata, jego uporządkowanie, ład. Nie ma niczego, co nie ma swojego miejsca na Ziemi, swojej roli, co nie miałoby po co żyć – wszystko, co na świecie, jest zgodne z Boskim planem. Święty błaga o przebaczenie grzechów, jest tylko słabym człowiekiem narażonym nieustannie na działanie zła, i na pokusy ciała. Budzi się z dusznego snu, pełnego rozpustnych widzeń i prosi o zmiłowanie Boże. Jest przepełniony radością, że może cierpieniem odkupić popełnione nieprawości. Wielbi również śmierć, bo to ona daje wybawienie, ukojenie bólu. Utwór kończy się słowami skierowanymi do Najwyższego: „bądź pochwalony przez mą siostrę Śmierć...”.

Hymn Kasprowicza jest przepełniony wdzięcznością wobec Boga, który jest rozdawcą cierpienia, prowadzącego do odkrycia dobra i miłości oraz prawdziwego sensu życia. Poeta dojrzewa do zaakceptowania świata takim, jaki jest, do odkrycia jego wewnętrznego uporządkowania, ładu, do umiłowania każdego Bożego stworzenia.

Podobne wypracowania do Jan Kasprowicz „Hymn św. Franciszka z Asyżu” - opracowanie, interpretacja