Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kościół - czym jest Kościół? Definicja, opis, powstanie. Kościół jako wspólnota ludzi wierzących

Katechizm definiuje Kościół jako wspólnotę religijną ludzi pochodzącą ze wszystkich narodów świata. Wiąże ich wiara w jednego Boga i wyznanie.

Założycielem Kościoła był Jezus Chrystus. Nauczał On swoich apostołów, wprowadzał w tajniki wiary i pokazywał, jak powinni postępować i czym kierować się w życiu. W czasie długich podróży, w jakich brał udział wraz z uczniami, poznawali oni idee religii chrześcijańskiej i znaczenie Boga w życiu każdego człowieka. Poprzez przekazywanie Swojej nauki, Jezus dał podwaliny pod Kościół. Przed śmiercią nakazał swoim apostołom szerzenie nauk chrześcijańskich i dalsze nawracanie ludzie. Katechizm Kościoła Katolickiego potwierdza, iż to uczniowie Jezusa mieli ogromny wpływ na powstanie wspólnoty. To oni po śmierci swojego mistrza tworzyli zgromadzenia, a w czasie spotkań z wiernymi przekazywali im naukę Jezusa.

Kościół jako wspólnota ludzi wierzących posiada pewne stałe cechy. Są to: jedność, świętość, powszechność, apostolskość. Jedność oznacza stworzenie przez Boga, prawdziwość. Świętość zakłada pewien mistycyzm oraz wiarę w to, co stanowi sferę sacrum, powszechność zaś zapewnia wszystkim ludziom taki sam dostęp do wiary i te same możliwości religijne. Natomiast apostolskość potwierdza rodowód wspólnoty kościelnej.

Istnieje jeszcze inne znaczenie Kościoła. Jest to organizacja ludzi wierzących i duchowieństwa, która posiada określoną strukturę, rytuały oraz cele. To rozumienie ściśle wiąże się z poprzednim, gdyż wspólnota powołana przez Boga nadal pogłębia swoją wiedzę i dąży do zbawienia. Dzięki pewnej organizacji życia religijnego, możliwe jest nieustanne rozwijanie się i dążenie do dojrzałego chrześcijaństwa.

Jednak nie każdy człowiek wchodzi do wspólnoty Kościoła. Warunkiem jest bowiem przyjęcie sakramentu chrztu świętego. Tylko dzięki temu możemy zostać oczyszczeni z grzechu pierworodnego, spowodowanego nieposłuszeństwem pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Chrzest jest symbolem rozpoczęcia nowego życia w czystości oraz gotowości do współistnienia we wspólnocie Kościoła. Poprzez wypełnianie religijnych praktyk i przyjmowanie kolejnych sakramentów człowiek zgłębia swoją wiarę i staje się coraz bardziej wartościowym członkiem Kościoła.

Podobne wypracowania do Kościół - czym jest Kościół? Definicja, opis, powstanie. Kościół jako wspólnota ludzi wierzących