Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Beatyfikacja a kanonizacja - definicja i porównanie. Kanonizacja i beatyfikacja - etapy, przebieg - strona 6

natomiast konieczne okazało się uściślenie reguł i norm dotyczących uznawania danych osób za błogosławione bądź święte. Dokonał tego papież Aleksander III w XII wieku, wydając dekret „Audivimus”, który mówił, iż możliwość decydowania o statusie błogosławionego lub świętego ma tylko papież. Następnymi krokami były dekrety papieży bł. Innocentego XI, św. Piusa X, a także Benedykta XIV. Uściśliły one i sprecyzowały procedury związane z beatyfikacją i kanonizacją.

Późniejszą formą kultu jest beatyfikacja, która skrystalizowała się dopiero w średniowieczu, a w XVI wieku papież Leon X zastrzegł możliwość uznawania za beatyfikowanego wyłącznie dla Watykanu. Dalsze procedury rozróżniające beatyfikację od kanonizacji ustalił papież Urban VIII w XVII wieku. Trzeba było dokonać owych ustaleń, gdyż ludzie nadal czcili osoby, które nie zostały oficjalnie wyniesione na ołtarze.

Oczekiwanie na kanonizację jest bardzo zróżnicowane pod względem panującym wokół niego atmosfery. Czasami dana osoba umiera w klimacie świętości i proces jej kanonizacji następuje bardzo szybko, jak było to np. ze św. Antonim, który został uznany za świętego już w rok po swojej śmierci. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku św. Klary uznanej za świętą po trzech latach lub św. Elżbiety z Turyngii – po czterech.

Zdarzają się jednak wypadki odwrotne i musi minąć wiele lat, zanim Kościół uzna daną osobę za świętą. Przykładem może by tutaj św. Joanna d'Arc, czekająca na kanonizację 490 lat lub św. Albert Wielki kanonizowany po 650 latach.

Papież Jan Paweł II dokonał w latach 1979-2003 rekordowo wielu beatyfikacji i kanonizacji: tych pierwszych było 1343, a drugich 482.

Podobne wypracowania