Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Apokalipsa św. Jana - Opracowanie Apokalipsy św. Jana z perspektywy chrześcijańskiej. Wizja końca świata i różne jej interpretacje - strona 2

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

następnie interpretuje się w myśl odkrytych znaczeń.

Naukowcy chrześcijańscy uważają, iż tekst Apokalipsy napisany został pod natchnieniem – a więc w chwili jego tworzenia na autora działała łaska Ducha Świętego. Bierze się więc pod uwagę fakt, iż z powodu działania rzeczywistości nadprzyrodzonej, niektóre fragmenty mogą pozostać po prostu niezrozumiałe. Mimo to, próbuje się nieustannie analizować poszczególne fragmenty Księgi św. Jana i wyciągać wnioski tak, by interpretacja tworzyła spójną całość.

W opozycji do owej szkoły pozostają inne: preteryzm, futuryzm oraz historycyzm. Pierwsza z nich zakłada, iż proroctwa zapowiedziane w Apokalipsie już się wydarzyły. I wiek naszej ery miał być czasem, kiedy to, co zostało opisane w pismach św. Jana, miało się ziścić, a zatem –  bitwa pod Har-Magedon odsyła do wojny żydowskiej, która wybuchła z powodu sprzeciwu Izraelitów dotyczącego rzymskiego władztwa w Judei, co spowodowało klęskę Żydów i zniszczenie Jerozolimy. Bestia natomiast to Rzym, który dokonał spustoszeń i przejęcia państwa żydowskiego.

Kolejnym kierunkiem sprzeciwiającym się teorii uniwersalnej jest futuryzm. Mówi coś zgoła innego niż preteryzm, ponieważ sugeruje, że proroctwa św....

Podobne wypracowania