Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Odpowiedzialność rodzicielska - czym jest w perspektywie religijnej? Opracowanie

Odpowiedzialność rodzicielska jest zasadniczą powinnością każdego rodzica względem swoich dzieci. W perspektywie religijnej to prawdopodobniej najważniejsze zadanie, jakie stawia Kościół przed instytucją małżeńską (koniecznie) i niezależnie od religii. Odpowiedzialność rodzicielska to znaczy tyle (i aż) co bycie odpowiedzialnym za wychowanie potomstwa i jego odpowiedzialne wychowanie na człowieka z określonym systemem wartości.

Odpowiedzialność rodzicielska to także zapewnienie dziecku dobrego domu (pełna rodzina), atmosfery miłości i ciepła, spokojnego, beztroskiego dzieciństwa. W perspektywie religijnej ważne jest zadbanie o edukację religijną dziecka i jest to obowiązek fundamentalny dla wyznawców wszystkich wiar. W chrześcijaństwie rodzina zajmuje bardzo ważną, znaczącą rolę w społeczeństwie jako instytucja oparta na sakramencie małżeństwa. Rodzina jest więc świętością nie do naruszenia.

Na rodzinę nakłada się wiele obowiązków (wspomina o nich papież Jan Paweł II w adoracji „Familiaris consortio”, czy w „liście do Rodzin”). Podstawą istnienia każdego związku małżeńskiego jest miłość i odpowiedzialność. Macierzyństwo również łączyć się powinno z uczuciem odpowiedzialności za drugiego człowieka. Dziecko powinno być wychowywane w duchu katolickim. Od rodziców powinno się dowiedzieć, jak odróżnić dobro od zła oraz jak postępować w życiu, aby być dobrym chrześcijaninem. Pokazanie dziecku, czym grozi złe postępowanie, jest właśnie wymaganą odpowiedzialnością rodzicielską. 

Rodzice objawiają swoją odpowiedzialność także poprzez przygotowywanie dziecka do kolejnych sakramentów świętych. Sami muszą być na tyle odpowiedzialni, żeby mogli zanieść dziecko do kościoła w celu jego ochrzczenia (dziecko, które będzie chrzczone powinno mieć oboje rodziców). Nieodpowiedzialnością jest niezajmowanie się dzieckiem, nieokazywanie mu zainteresowania. Rodzice powinni umieć przygotować dziecka do wejścia w życie dorosłe.

Podobnie sprawa ma się w judaizmie. Od dnia swoich narodzin dziecko uczone jest życia zgodnie ze starotestamentowymi zasadami stworzonymi przez samego Boga. Według judaizmu rodzicielską odpowiedzialnością jest przekazywanie tradycji chrześcijańskich z pokolenia na pokolenie. Również rodzice powinni umieć przygotować duchowo dzieci do przystąpienia do kolejnych etapów życia swoje dzieci. Szczególnie ważny jest tutaj wkład ojca, który asystuje na przykład przy obrzędzie bar micwy - wprowadzenia syna w grono dorosłych mężczyzn.

W islamie odpowiedzialność rodzicielska spada głównie na barki kobiety. Jest ona matką i panią domu, dlatego to ona ma większe prawa do dziecka. Tutaj odpowiedzialność rodzicielska wiąże się z przekazywaniem dziecku, czym jest islam. Jest to najważniejszy obowiązek każdej matki wychowującej swoje dziecko. Co ważne, muzułmanie traktują te zasady śmiertelnie poważnie, dlatego odpowiedzialność rodzicielska jest tam na wysokim poziomie. Dzieci w krajach Półwyspu Arabskiego i kultury muzułmańskiej są czczone jako przejaw boskiej miłości na ziemi.

W perspektywie religijnej odpowiedzialność rodzicielska wiąże się z przekazywaniem dziecku wiedzy o wierze, a także sposobie życia wśród innych jako dobry człowiek. Odpowiedzialność to pełna świadomość obowiązków, jakie spadają na rodziców w związku z wychowywaniem młodego pokolenia. Niezależnie od religii, poglądów, czy rasy, dziecko jest i powinno być świętym ośrodkiem każdej religijnej rodziny. Odpowiedzialność za nie jest obowiązkowa i nic nie może zwolnić rodzica od obowiązku bycia odpowiedzialnym za to, co się wychowuje.

Podobne wypracowania do Odpowiedzialność rodzicielska - czym jest w perspektywie religijnej? Opracowanie