Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Obowiązki chrześcijanina - jakie są twoim zdaniem? Wypracowanie

We współczesnym świecie mało jest czasu na bycie porządnym chrześcijaninem. Przeszkadza nam w tym niemal wszystko - praca, obowiązki względem rodziny, dbanie o reputację, imprezy, używki, Internet, telewizja, muzyka, prasa (generalnie mass media). Jest coraz mniej czasu na zatrzymanie się i zastanowienie nad swoim życiem i sposobem jego przeżywania.

Trzeba jednak zauważyć, że to nie Kościół jako instytucja, ale fakt tego, że jesteśmy chrześcijanami, nakłada na nas obowiązki. Jakie są obowiązki współczesnego chrześcijanina? Jeżeli mamy odwoływać się do przepisów prawa kanonicznego, obowiązki wiernego określa pięć przykazań kościelnych. Znajdują się tam przepisy dotyczące odpowiedniego reprezentowania Kościoła w życiu codziennym poprzez szerzenie wiary oraz dobre uczynki, cotygodniowe chodzenie na msze święte i przyjmowanie sakramentów, czy ofiarowywanie datków na tacę.

Mnie wydaje się, że do najważniejszych obowiązków każdego chrześcijanina należą przede wszystkim dobre zachowanie. Nic tak nie zbliża człowieka do wiary, jak dobre uczynki - szczególnie względem innych. Zapotrzebowanie na tego typu „usługi” jest ogromne i jestem pewna, że właśnie na to każdy chrześcijanin powinien kłaść największy nacisk.

Wiara chrześcijańska sama z siebie mówi o miłości do bliźniego i odpłacaniem za zło dobrem. Jest wiele sposobów, dzięki którym chrześcijanin może spełnić swój obowiązek bycia dobrym i to od najmłodszych lat. Dzieci mogą wstępować do harcerstwa. Popularnym sposobem pomocy jest także wolontariat (na przykład w Czerwonym Krzyżu), czy bycie honorowym dawcą krwi. Właściwie niesienie pomocy innym nie powinno być określane jako obowiązek. Powinna to być przyjemność wypływająca wprost z serca wszystkich chrześcijanin.

Do obowiązków każdego chrześcijanina należy bezsprzecznie chodzenie do Kościoła. Cotygodniowe pojawianie się na niedzielnej mszy świętej jest możliwością osobistego spotkania się z Bogiem. Poza tym opuszczenie mszy jest uznawane za grzech śmiertelny. Myślę, że powinnością wierzącego jest także zastanawianie się nad swoim życiem oraz zadawanie sobie pytania, co mógłbym zrobić, aby moje życie było lepsze, było w nim więcej Boga?

Ważne jest, aby świadczyć samym sobą o istnieniu Boga i pokazywaniu Chrystusa w sobie innym także poprzez sztukę wybaczania. Już sam Jezus Chrystus mówił nam o tym, aby nauczyć się miłosierdzia do drugiego człowieka oraz znaleźć w sobie siłę do wybaczania. Musimy sobie uświadomić, że sami nie jesteśmy idealni, i jak w każdym zderza się w nas dobro i zło. Chrystus uczy miłości i to też nakazuje chrześcijaninowi - swojemu naśladowcy i uczniowi.

Sam Jezus Chrystus nakazał dwunastu apostołom iść na świat i rozgłaszać wiarę chrystusową wśród pogan. Nie jest obowiązkiem chrześcijan, aby udawali się na misje chrześcijańskie, jednak jest to także świetny sposób na bycie dobrym, a to już jest obowiązkiem. Najważniejsze jest jednak przestrzeganie przykazań ustanowionych przez samego Boga, czyli dekalogu. Są to wskazówki dla każdego człowieka, nie tylko chrześcijanina.

Już w pierwszych wiekach istnienia chrześcijaństwa, zostały z góry określone, co uważa się za grzech, co za zło, a co za dobro. Granica pomiędzy tymi dwoma pojęciami nigdy nie była zatarta, a wyraźna. Dlatego uważam, że obowiązkiem chrześcijanina jest w głównej mierze życie według zasad i wskazówek opisanych już w Dekalogu oraz według własnego sumienia.

Podobne wypracowania do Obowiązki chrześcijanina - jakie są twoim zdaniem? Wypracowanie