Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zbawienie - co to jest zbawienie? Zbawienie w Biblii - strona 3

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Mojżeszowi pod postacią krzewu gorejącego. Nakazał mu wyprowadzenie ludu Izraelitów z ziemi niewoli, czyli spod władzy faraona egipskiego. Udało się to, chociaż wyprawę do Ziemi Obiecanej poprzedziło dziesięć plag egipskich oraz inne cudowne znaki boże. Ucieczkę z Egiptu określano jak zbawienie. Drugim wydarzeniem było określenie dotyczące niewoli babilońskiej. Trwała ona przez ponad czterdzieści lat i związana była z najazdem Nabuchodonozora na Jerozolimę. Zbawieniem miało być wyzwolenie dzięki pomocy Cyrusa II Wielkiego - władcy Persów.

Termin ten od zawsze związany był z mityczną postacią Mesjasza. Miał to być człowiek zesłany przez Boga w celu wypełnienia misji bożej, jaką jest wyzwolenie ludzkości od grzechu. Taką postacią według katolików miał być Jezus Chrystus. Natomiast w judaizmie Chrystus uważany jest za kolejnego proroka, ale nie Mesjasza samego w sobie. Żydzi wciąż oczekują nadejścia swojego Zbawiciela.

Dziedziną zbawienia interesuje się nauka zwana soteriologią. Jest to jedna z dziedzin w obrębie chrystologii. Bada ona postać i życie Jezusa Chrystusa jako proroka, który wypełnić miał słowa zapisane w Biblii. W szerszym aspekcie przedmiotem zainteresowań soteriologii jest temat zbawienia oraz istnienia Mesjasza, który umarł...

Podobne wypracowania