Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

NSZ (Narodowe Siły Zbrojne) po upadku powstania warszawskiego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Przyspieszone rozpoczęcie przez dowództwo Armii Krajowej powstania warszawskiego w dniu 1. sierpnia roku 1944 dodatkowo spotęgowało chaos w strukturach, zupełnie nieprzygotowanych do powstania, Narodowych Sił Zbrojnych. Komenda Główna NSZ zdołała wydostać się z ogarniętej walką Warszawy i przenieść się do Częstochowy, ale sam pełniący obowiązki komendanta głównego mjr Nakoniecznikow pozostał w stolicy. Udało mu się wraz z ludnością cywilną opuścić otoczoną przez wojsko niemieckie Warszawę dopiero po upadku powstania, w październiku roku 1944, kiedy to powrócił na swoje stanowisko – podczas ponad miesięcznej nieobecności w sztabie zastępował go gen. bryg. w stanie spoczynku Tadeusz Jastrzębski.

Jednak w dniu 18. października mjr Nakoniecznikow został zastrzelony przez jednego ze swoich podwładnych, ponieważ usiłował przeforsować wielce niepopularny wśród członków NSZ pomysł podporządkowania się strukturom Armii Krajowej – usprawiedliwiając ten czyn kierownictwo NSZ zeznało, iż p.o. komendanta głównego dążył do uznania zwierzchności komunistycznej Armii Ludowej, co prawdopodobnie było oczywistą nieprawdą. Następcą brutalnie usuniętego dowódcy mianowany został mjr rez. Zygmunt Broniewski, który wkrótce...

Podobne wypracowania