Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Społeczeństwo polskie - Przemiany społeczne w Polsce w latach 80. - opracowanie - strona 3

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Gorbaczow zapowiedział wprowadzenie „głasnosti” (jawności), „uskorienija” i „pierestrojki” (przekształcenia stosunków społeczno-politycznych).

W 1987 roku ponownie zaktywizowała się „Solidarność”, która zaczęła działać na wpół jawnie. Prowadziły z nią poufne rozmowy władze. Prowadziły też one swoje sondaże wśród ludności.  Nastroje społeczne jednoznacznie wskazywały konieczność przeprowadzenia zmian. W końcu postanowiono wspólnie o rozpoczęciu oficjalnych rozmów przy okrągłym stole. Jego obrady trwały od 6 lutego do 4 kwietnia 1989 roku. Brało w nich udział 57 osób, reprezentujących różne opcje polityczne. Dzięki transmisjom obrad, pozycja opozycji wzrosła jeszcze bardziej, kosztem przedstawicieli władzy.

Następstwa ustaleń okrągłego stołu – wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 roku, wygrane zdecydowanie przez opozycję – doprowadziły ostatecznie do końca Polski Rzeczpospolitej Ludowej i zapoczątkowały serię przemian w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Było to zwieńczeniem trwającej przez całe lata 80 walki polskiego społeczeństwa o odzyskanie prawa głosu i wolności od represji, jakie wywierały na nim władze PRL.

Podobne wypracowania