Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX wieku (w czasie zaborów)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rozwój gospodarczy ziem polskich w dużej mierze uzależniony był od stopnia uprzemysłowienia kraju zaborcy, który wszedł w posiadanie tych terenów. Jako, że Rosja, Prusy i Austria rozwijały się różnym tempie, również i uprzemysłowienie ziem polskich dokonywało się nierównomiernie. 

Polityka, jaką prowadzili zaborcy pruscy, miała za zadanie stworzyć na terenach polski gospodarkę kapitalistyczną. Rozpoczęto reorganizację zacofanego systemu gospodarczego opartego o nierentowne rolnictwo. Priorytetem było zmniejszenie liczby gospodarstw małych, niemogących rywalizować na nowoczesnym rynku. Już w 1811 roku wprowadzono „regulację” uwłaszczeniową, dzięki której chłopi mogli nabywać ziemię na własność (za wysokim odszkodowaniem). Pełne uwłaszczenie miało miejsce w roku 1850. Tym samym rolnictwo na tych terenach rozpoczęło zupełnie nowy etap rozwoju. Komasacja gruntów doprowadziła do dominacji wielkiej własności i do uprawy której potrzebne były nowoczesne maszyny (fabryka Cegielskiego w Poznaniu powstała w 1848 r.).

Chłopów, którzy nie posiadali ziemi lub nie mogli rywalizować na rynku, kierowano do pracy w przemyśle miejskim. W momencie, gdy siła robocza była potrzebna zatrudniano...

Podobne wypracowania