Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sprawa Inflant w polityce Bałtyckiej w XVI i XVII w - wojny o panowanie nad Bałtykiem

Inflanty to historyczna kraina nad wschodnim Bałtykiem, na której zamieszkiwały plemiona bałtyjskie i fińskie. Inflanty to spolszczona nazwa niemiecka – Livland, czyli kraj Liwów. W XV wieku w Inflantach wyodrębniły się dwa stany – mieszczański i szlachecki. Doszło wkrótce do wewnętrznych konfliktów i kłótni. Inflanty popadły w konflikt z Zakonem Krzyżackim. a sytuacja międzynarodowa sprzyjała podbojom tych terenów przez państwa sąsiadujące.

Jako pierwszy swoje roszczenia wobec Inflant wysunął wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern, który myślał o wielkim państwie nadbałtyckim. Druga w kolejce ustawiła się Rosja, która szukała dostępu do Morza Bałtyckiego, by rozwinąć swój handel z zachodem. Inflantami zainteresowane były też Polska, Szwecja i Dania, które obawiały się wchłonięcia Inflant przez rosnąca w potęgę Rosję. W 1558 r. Iwan Groźny na wieść o rosnących wpływach polskich w Inflantach wyruszył z armią na tereny, o które toczył się spór.

Mistrz zakonu kawalerów – Kettler, oddał się w 1561 r. pod opiekę polskiego króla Zygmunta Augusta i poprosił go o pomoc. Inflanty włączono do Rzeczypospolitej, jako terytorium podległe. Dokonano sekularyzacji zakonu. Kettler został z kolei księciem Kurlandii i Semigalii. Część terenów została opanowana przez Szwecję i Danię. Resztę terytorium Inflant w 1566 r. król polski Zygmunt August wciągnął w tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Trwająca rywalizacja o Inflanty doprowadziła do wybuchu tzw. wojny siedmioletniej (1563-1570), która mimo zaciętych walk nie przyniosła żadnego rozstrzygnięcia. Inflanty wciąż były podzielone między cztery państwa. Dzięki późniejszym wyprawom Stefana Batorego w 1578 r. całe Inflanty trafiły do Rzeczypospolitej.

Rozejm w Jamie Zapolskiej w 1582 r. przypieczętował polskie panowanie w Inflantach. Na początku XVII wieku wybuchła wojna ze Szwecją o Inflanty, co skutkowało kolejnym podziałem Inflant między Szwecję i Polskę. W XVIII wzrost znaczenia Rosji spowodował że ostatecznie Inflanty trafiły pod panowanie cara. Dopiero w 1991 roku tereny Inflant odzyskały niepodległość tworząc Łotwę i Estonię. 

Podobne wypracowania do Sprawa Inflant w polityce Bałtyckiej w XVI i XVII w - wojny o panowanie nad Bałtykiem