Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Potop szwedzki (1655-1660) - przyczyny

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Wiek XVI to czas, w którym państwo polskie traciło na znaczeniu i stawało się coraz bardziej osłabione. Problemy były widoczne zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami. Zawiodła demokracja szlachecka, co miało swój finał w sławnym liberum veto - i tak oto jeden poseł (Władysław Siciński, z inspiracji Janusza Radziwiłła) mógł zerwać obrady całego sejmu. Był to rok 1652. Władca nie miał silnej pozycji - każda próba reform, spleciona z chęcią wzmocnienia kompetencji króla, spotykała się z bardzo silnym oporem magnatów. Dodatkowo narastały problemy zewnętrzne; lata 1648-1655 to czas powstania Chmielnickiego, które dało pretekst Rosji do wypowiedzenia wojny Polsce (1654-1667, trwała z przerwami).

Gdy państwo jest wewnętrznie osłabione i skonfliktowane zewnętrznie, pojawia się najlepsza okazja do wykorzystania tego przez jego wrogów. A w tym czasie Polska wciąż znajdowała się w konflikcie ze Szwecją. Poprzednia wojna zakończyła się w roku 1635, zawarciem rozejmu na 26 lat. Efektem pertraktacji był podział (zgodnie ze stanem faktycznym posiadania stron) Inflant, Szwedzi wycofali się z ujścia Wisły i zrezygnowali z pobierania cła gdańskiego. Nie były to jednak ustalenia satysfakcjonujące, zwłaszcza w kwestii...

Podobne wypracowania